S čezmejnim sodelovanjem do krepitve položaja lokalnih medijev

Obvestilo

S čezmejnim sodelovanjem do krepitve položaja lokalnih medijev

Lokalni mediji za boljšo družbo je skupni projekt štirih novinarskih organizacij iz štirih držav – Hrvaške, Srbije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine –, v katerem želimo s čezmejnim sodelovanjem graditi zaupanje v lokalne medije in okrepiti njihov položaj.

V sklopu projekta so predvidene skupne aktivnosti Sindikata novinarjev Hrvaške, Društva novinarjev Slovenije, Združenja BH novinarji in Neodvisnega združenja novinarjev Srbije, s podporo britanskega veleposlaništva v Zagrebu, ki se bodo osredotočale na graditev zaupanja, sodelovanja ter krepitev neodvisnosti in svobode lokalnih medijev kot osnovnega vira informacij za prebivalce lokalnih skupnosti. Točne informacije so temelj preprečevanja spopadov in graditve zaupanja med družbami, ki so bile v nedavni preteklosti povezane, ampak tudi razdeljene v brutalnih vojnih spopadih. Med predvidenimi aktivnostmi je zagon facebook skupine Lokalni mediji za boljšo družbo, v kateri bomo izmenjevali izkušnje in komunicirali s kolegi iz lokalnih medijev ter razvijali dolgoročno sodelovanje med novinarji lokalnih medijev in krovnimi novinarskimi organizacijami. Platforma bo tudi mesto, na katerem bodo novinarke in novinarji lokalnih medijev lahko dobili pravočasne profesionalne nasvete ali pomoč in razvijali skupne projekte.

Načrtujemo tudi oblikovanje ekipe raziskovalcev in raziskovalk medijskih vsebin iz štirih držav, ki bo pridobila podatke in pripravila analizo vsebin najmanj petih lokalnih medijev iz vsake države o prispevanju medijev h graditvi miru, demokraciji in odprti družbi, ki spoštuje človeške pravice, raznolikost in čezmejno sodelovanje. Ob analizi medijskih vsebin je predvidena tudi izvedba poglobljenih intervjujev s petimi uredniki lokalnih medijev iz vsake države, s poudarkom na preizpraševanju uredniških konceptov in programskih odločitev v skladu s poklicnimi standardi in vrednotami. V sklopu analize načrtujemo tudi delavnico/konzultacijo z britanskim medijskim strokovnjakom oz. strokovnjakinjo, ki je poznavalec oz. poznavalka lokalnih medijev.

Rezultate analize, najpomembnejša priporočila, ki bodo nastala po konzultacijah z britanskim strokovnjakom, kot tudi priporočila za medijske akterje in profesionalne novinarske organizacije bomo objavili v posebni spletni publikaciji v petih jezikih. Publikacijo bomo uradno predstavili na zaključni regionalni konferenci v Zagrebu, na kateri bodo sodelovali novinarji in uredniki, medijski strokovnjaki, aktivisti civilne družbe, lokalne oblasti in mednarodni akterji s področja svobode medijev.

Naš cilj je opolnomočiti lokalne medije, pri čemer bo poudarek na miru, varnosti in dobrem upravljanju v lokalnih skupnostih, ter prispevati h graditvi zaupanja in sodelovanja kot temeljnih vrednot ter mehanizmov za reševanje posledic predhodnih spopadov v regiji, kot tudi izboljšati trajnost in konkurenčnost lokalnih medijev, spodbujati čezmejno sodelovanje med krovnimi novinarskimi organizacijami v štirih državah, vzpostavitev redne komunikacije ter izmenjave izkušenj in nasvetov v facebook skupini Lokalni mediji za boljšo družbo.

Vabimo k vpisu v skupino in se veselimo sodelovanja!

Sindikat novinarjev Hrvaške

Društvo novinarjev Slovenije

Združenje BH novinarji

Neodvisno združenje novinarjev Srbije