Obsodba političnega pritiska na Mladino

Stališče

Obsodba političnega pritiska na Mladino

V Društvu novinarjev Slovenije pozorno in z zaskrbljenostjo opazujemo poskuse diskreditacije tednika Mladina. Preiskovalna komisija Državnega zbora za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi postopka javnega naročanja na področju nabave žilnih opornic, namreč v svojem vmesnem poročilu, »pristojnim organom« predlaga, da raziščejo »morebitne« sume, »da naj bi se javni denar RS, ki je bil porabljen za nakup drage medicinske opreme, lahko v nadaljevanju porabil za nakup in dokapitalizacijo podjetja Distriest d.o.o., ki je lastnik Mladine in za nakup in dokapitalizacijo podjetja Mladina d.d.«.

Komisija v svojem dosedanjem postopku ni odkrila ničesar obremenjujočega za Mladino, zato smo prepričani, da je njen cilj le krnitev ugleda in verodostojnosti kritičnega medija. Gre za zlorabo pristojnosti komisije, z namenom izvajanja pritiska na izdajatelja in novinarje tednika Mladina, kar v društvu novinarjev ocenjujemo kot nedopusten pritisk na svobodo govora. Če bo preiskovalna komisija nadaljevala z izvajanjem pritiska na Mladino, bo Društvo novinarjev Slovenije o tem obvestilo mednarodna novinarska združenja.