Začenjamo s kampanjo za evropsko medijsko zakonodajo

Obvestilo

Začenjamo s kampanjo za evropsko medijsko zakonodajo

Državljani in državljanke,

pridružite se nacionalni kampanji Državljanske pobude za evropsko medijsko zakonodajo, ki jo danes začenja Društvo novinarjev Slovenije s partnerji.

Cilj evropske kampanje je do 18. avgusta 2014 zbrati milijon podpisov državljanov držav članic EU, s katerimi bomo od Evropske Komisije zahtevali sprožitev zakonodajnega postopka za evropsko medijsko zakonodajo, ki bo ščitila medijski pluralizem in poenotila zakonodaje posameznih držav.

Evropska strokovna javnost, vključno z novinarskimi organizacijami in Evropskim parlamentom že od leta 1994 neuspešno poziva Komisijo, da naj učinkovito regulira medijski trg, omeji medijsko koncentracijo, zagotovi medijski pluralizem in zavaruje svobodo izražanja.

Za medije v interesu vseh zahtevamo:

1. Učinkovito zakonodajo za preprečevanje koncentracije medijskega lastništva in nadzor nad oglaševanjem.

2. Od politike neodvisna nadzorna telesa.

3. Jasno opredelitev konflikta interesov, ki bo medijskim mogotcem preprečila zasedbo visokih političnih položajev.

4. Učinkovite evropske regulatorne mehanizme, ki bodo redno preverjali stanje in neodvisnost medijev v državah članicah.

5. Smernice za vzpostavitev novih založniških poslovnih modelov, ki omogočajo kakovostno novinarstvo in podporo tistim, ki delajo v sektorju.

To ni še ena peticija, ampak novo orodje participatorne demokracije. Je realen zakonodajni proces, ki deluje od spodaj navzgor in ti dovoljuje, da usmerjaš evropsko agendo!

To je pravica in dolžnost nas vseh.

Podpiši peticijo!