Zbor pogodbenih sodelavk in sodelavcev RTV Slovenija

Obvestilo

Zbor pogodbenih sodelavk in sodelavcev RTV Slovenija

Foto: Leon Vidic, Delo

Uzakonjeni status javnega radia in televizije je izpostavljen visokim političnim tveganjem in posegom v njeno  institucionalno, poslovno in uredniško neodvisnost. Že aprila je vlada s sklepom o prepovedi sklepanja avtorskih pogodb za proračunske porabnike  neupravičeno posegla v delovanje javne radio televizije, zdaj namerava pod pretvezo varčevanja še znižati naročnino za 10 odstotkov. Javnost naj bi s tem ukrepom prihranila dober evro, javna RTV pa bo s tem oškodovana tako vsebinsko kot kadrovsko. Izhodišča programsko produkcijskih načrtov za leto 2013 jasno kažejo, da bo opuščanje in spreminjanje pogodbenih razmerij prevladujoča usmeritev ob uveljavitvi zmanjšanega RTV prispevka za naslednje leto.

Nočemo sodelovati v državnem obračunavanju z javno RTV in postati drobiž v kalkulacijah nesmiselnega linearnega stroškovnega lomastenja po njeni programski ponudbi. Zato  bomo jutri, 6. novembra, na zboru vseh honorarnih sodelavcev RTV po vzoru dosedanjega delovanja Sekcije pogodbenih novinarjev RTV Slovenija oblikovali še sekcije za ostale poklice.

Vsi se zavedamo, da je gospodarska slika države slaba in da tudi nam ne uide zategovanje pasov. Žal izkušnje iz preteklosti kažejo, da v takih razmerah najbolj pasove zategujemo le honorarni sodelavci, ker smo v finančnih bilancah obravnavani kot »variabilni strošek«.

Že z aprilskim sklepom in nato še z Zakonom o javnih financah smo bili najbolj oškodovani prav honorarni sodelavci, ki v programih RTV-ja delamo že leta in po obsegu primerljivo z redno zaposlenimi. Številni honorarni sodelavci so že ostali brez avtorskih pogodb, honorarji pa se znižujejo bolj kot plače pri redno zaposlenih.

Pod pritiskom preoblikovanja javne službe v državni servis se tako opravilna sposobnost programskega in poslovnega vodstva RTV Slovenije sesuva in reducira na administrativno izvajanje  oblastnih finančnih omejitev, ki grozijo s krčenjem programske ponudbe.

Zato je še toliko bolj nujno, da se honorarni sodelavci končno povežemo in nastopamo enotno v pogajanjih z vodstvom RTV-ja za obrambo javne RTV in socialne države. Tako se bomo lahko kot neločljivi del javnega informacijskega in komunikacijskega prostora postavili proti njegovemu uničevanju.

Na zboru se bomo dogovorili o ustanovitvi in organiziranju poklicnih sekcij pogodbenih sodelavk in sodelavcev in te seznanili z dosedanjimi pogajanji že več let delujoče Sekcije pogodbenih novinarjev RTVS. Ob temo spregovorili o kolektivnem in individualnem pravnem varstvu pogodbenih razmerij. Uskladili bomo skupno nastopanje in zastopanje interesov v pogajanjih z vodstvom o kadrovskih ciljih v programsko produkcijskih načrtih za leto 2013.

Prosimo vas, da o zboru seznanite javnost in se ga udeležite. Zbor bo potekal v veliki sejni dvorani Doma sindikatov na Dalmatinovi 4 v Ljubljani, 6. novembra, ob 9. uri.

Za organizatorja zbora:

Sindikat novinarjev Slovenije

Sekcija pogodbenih novinarjev RTV Slovenija