Zbor novinarjev Radiotelevizije Slovenija sprejel protestno izjavo

Stališče

Zbor novinarjev Radiotelevizije Slovenija sprejel protestno izjavo

Novinarji RTV Slovenija se pridružujemo zahtevam sindikatov javnega sektorja, ki jih opredeljujejo kot stavkovne zahteve, in ostro protestiramo zaradi dosedanjega ravnanja vodstva, medlega odziva Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija ter nesprejemljivih namer Vlade Republike Slovenija, ki ogrožajo socialni položaj novinarjev ter slabšajo avtonomijo, upravno, finančno in uredniško neodvisnost RTV Slovenija.

Zato zahtevamo in pričakujemo:

  1. da vodstvo RTV Slovenija takoj in brez odlašanja državljanom, zaposlenim in zunanjim sodelavcem predstavi resnične razloge za prekinitev sodelovanja z dolgoletnimi honorarnimi sodelavci, ter se pri tem neha sklicevati na vladno uredbo o prepovedi sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb v javnem sektorju in druge predpise, ki za RTV Slovenija ne veljajo,
  2. podpisani smo solidarni z vsemi samostojnimi in svobodnimi novinarji, ter tistimi, ki delajo po avtorskih pogodbah, in so zdaj ostali na cesti, zato od vodstva RTV Slovenija zahtevamo, da z vsemi samostojnimi novinarji in tistimi, ki delajo po avtorskih pogodbah, takoj in brez odlašanja sklene nove pogodbe,
  3. da v skladu s sprejetimi dopolnili najpozneje do konca leta 2012 uresniči Dogovor o zaposlovanju in priznavanju pravic samostojnih in svobodnih novinarjev, ki ga je sklenilo s Sindikatom novinarjev Slovenije,
  4. da takoj in brez odlašanja zagotovi izvajanje nalog iz javne službe v obsegu in po vsebini, ki je bila potrjena z programsko-poslovnim načrtom za leto 2012,
  5. da z nepotrebnimi vprašanji uradnikom preneha potiskati upravljanje RTV Slovenija v roke politike in izvršne oblasti,
  6. od Vlade Republike Slovenije pričakujemo, da bo spoštovala zakone, in da v prihodnje ne bo sprejemala predpisov, ki so v nasprotju z njimi, ter ogrožala institucionalne in uredniške avtonomije RTV Slovenija,
  7. da ne bo sprejemala varčevalnih ukrepov, ki bi nepravično posegali v naše plače in nadomestila v zvezi delom, zlasti ne na način, ki bi otežil ali onemogočil opravljanje naših nalog in izpolnitev poslanstva avtonomne javne radiotelevizije,
  8. da bo pred kakršnim koli znižanjem plač javnih uslužbencev odpravila plačna nesorazmerja, saj so naše plače že zdaj od 6% do 8% nižje od tistih, ki bi jih vlada želela še dodatno znižati.

 

Sindikat novinarjev Slovenije

Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija

Društvo novinarjev Slovenije

Aktiv DNS Televizije Slovenija

Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija

Aktiv DNS Radia Slovenija

Aktiv novinarjev MMC RTV Slovenija

V Ljubljani, 18. aprila 2012