Usoda slovenskega novinarstva je tudi v tvojih rokah

Stališče

Usoda slovenskega novinarstva je tudi v tvojih rokah

Foto: DNS in dr. Horowitz & sin

Kakovostni mediji s profesionalnimi novinarji, fotoreporterji, snemalci in ostalimi medijskimi delavci v verigi ustvarjanja medijskih vsebin v Sloveniji v koronakrizi opravljamo predvsem vlogo nujnega servisa državljanom. Poslušanost, branost in gledanost so porasli praktično vsem medijem. Če kdaj, se v izrednih razmerah še posebej potrjuje in utrjuje pomen svobodnega in neodvisnega novinarstva, ki javnostim zagotavlja verodostojne vsebine, preverja dejstva, selekcionira in prebira točne od razbohotenih lažnih informacij.

Hkrati novinarji ob servisni, informacijski vlogi, ki je v teh časih v ospredju, nismo popustili ali celo opustili svoje temeljne nadzorstvene funkcije – nenehnega in nepopustljivega kritičnega nadzora nad političnimi in kapitalskimi centri moči ne glede na okrepljene pritiske in poskuse omejevanja, razvrednotenja in celo blatenja novinarskega dela. Novinarji odkrivamo in tehtamo nepravilnosti, presojamo in umeščamo dogajanja v kontekste ne glede na konstantne in vse intenzivnejše grožnje in žalitve z osebnimi diskreditacijami, ki smo jih deležni s ciljem utišanja.

Mednarodna organizacija Novinarji brez meja navadno objavlja novice o razmerah v državah, v katerih svoboda govora in neodvisno novinarstvo nista besedni zvezi, ki ju tolerirajo režimi. Skupaj še z nekaterimi drugimi uglednimi novinarskimi organizacijami zdaj izražajo tudi skrb nad razmerami v Sloveniji. Vsakršen napad na novinarje je vreden najostrejših obsodb. V to spadata tudi vsakodnevno hujskanje in odkrito sovraštvo do našega ceha, ki je poklican, da preiskuje, nadzoruje in bdi nad delom oblasti. V takšnih razmerah še bolj kot kadar koli prej – tudi ob pomoči pogumnih žvižgačev.

Temeljev medijski svobodi pa še zdaleč ne spodkopavajo le neposredni, vse bolj očitni brezsramni in brezobzirni pritiski na novinarje, temveč zlasti odločitve, neutemeljeno in neupravičeno sprejete pod pretvezo vpliva koronavirusa, ki bodo na daljši rok vplivale na poslabšanje položaja medijev in novinarjev. Še zlasti težke bodo za novinarje v prekarnih oblikah zaposlitev in samozaposlene, pa tudi za redno zaposlene v medijih, ki so tudi glede na upad oglaševalskih prihodkov v vse težje premostljivem položaju.

Medtem ko je vrsta evropskih držav sprejela ali še uveljavlja pakete za pomoči in podporo medijem, se je slovenska vlada oziroma kulturno ministrstvo v nasprotju s praksami spodbud odločilo, da ne zagotovi niti s pogodbami zavezujočih izplačil javnega denarja in da torej krši že sklenjeno, kaj šele, da bi pripravilo celovitejši nabor ukrepov v podporo medijem. Prav ti ukrepi so se drugod izkazali ne le za potrebne, temveč za pomembne tudi v uspešnejšem spopadu s koronavirusom. Pri nas so vsi pozivi s konkretnimi ukrepi za podporo medijem ostali prezrti. To navdaja s pesimističnim, a realnim pričakovanjem, da bodo mediji potem, ko bodo izredne razmere že mimo, v spopadu z izrednimi razmerami. Izid tega neizbežnega spopada pa je negotov.

Poudarek letošnjega mednarodnega dneva svobode medijev je novinarstvo brez strahu in uslug – to je dejansko v temelju pravega novinarstva, na katerega v medijsko svobodni in demokratični družbi tudi edino pristajamo ne glede na ustrahovanja in ceno.

V sodelovanju z ilustratorjem Cirilom Horjakom smo se v Društvu novinarjev Slovenije ob letošnjem 3. maju odločili, da objavimo strip, ki preprosto in kompleksno hkrati nagovori opisane razmere v medijih in novinarstvu, obenem pa upamo, da spodbudi tudi javnost – da kritično presoja in soodloča, v kakšni družbi želimo živeti.

Iz vsega tega izhaja končni poziv, ki nagovarja (so)odgovornost prav vsakega od nas, ko pravi: »Usoda slovenskega novinarstva je tudi v tvojih rokah.«