Zgolj profesionalen, odgovoren in avtonomen novinar je lahko svoboden novinar

Stališče

Zgolj profesionalen, odgovoren in avtonomen novinar je lahko svoboden novinar

Foto: Engin_Akyurt, Pixabay

Zgolj profesionalen, odgovoren in avtonomen novinar je lahko svoboden novinar, ugotavljamo v Društvu novinarjev Slovenije ob 3. maju, svetovnem dnevu svobode medijev. Novinarsko integriteto si gradi in ohranja vsaka novinarka in vsak novinar samostojno, z lastno odgovorno in dostojno držo, s strokovnim delom ob spoštovanju etičnih in profesionalnih standardov. Temelj te integritete je neodvisno delovanje v imenu javnosti in ne za ozke ali partikularne interese.

Novinarsko integriteto morajo graditi, ohranjati in pred poskusi spodkopavanj vselej braniti in zagovarjati avtonomna in kompetentna uredništva medijev, ki morajo biti pr(a)va zaslomba novinarjem. Javnost lahko naslavljajo in upravičujejo njeno  zaupanje le z verodostojnim delom.

Povezanost novinarjev in fotoreporterjev v novinarska profesionalna združenja ocenjujemo za enako ključno kot povezanost v kolektive v posameznem mediju. V nenehnih krizah in ob negotovosti se je stanovska povezanost izkazala za nepogrešljivo in ključno vez v prizadevanjih za uresničevanje tako posameznikove kot skupne medijske in novinarske svobode. Tako si bomo v Društvu novinarjev Slovenije še naprej prizadevali odgovorno zastopati svoje člane in se tudi širše zavzemali za demokratične standarde in uresničevanje pravic in svoboščin, povezanih z delovanjem medijev in novinarjev.

Vloga države je zagotavljati institucionalne in normativne okvire, pogoje in ustrezne podporne mehanizme, da lahko mediji uresničujejo javni interes. Zato od odločevalcev zahtevamo, da izpolnijo zgolj to, k čemur so se nenazadnje tudi sami zavezali. Javnost je na referendumu odločno podprla neodvisno RTVS, skrajni čas je za ustavitev njenega razkroja. Čas je tudi za celovitejše in razdelane sistemske in strukturne podpore kakovostnemu novinarstvu, zgledov po Evropi za to je več kot dovolj.

Agenda profesionalnega neodvisnega novinarja ni in ne more biti podporno, še najmanj pa politično ali celo strankarsko motivirano delovanje, mediji pa ne morejo biti sredstvo kakršnihkoli instrumentalizacij. Svobodni novinarji uresničujemo pravico javnosti do obveščenosti, ki ni in ne more biti odvisna od nobene oblastne strukture.

Tako ni naključje, da je nedavna anketa novinarskega sindikata, katere rezultate kolegi iz sindikata predstavljajo ob tretjem maju, pokazala, da medijski delavci kot najpomembnejši vidik svojega dela izpostavljajo odgovornost do javnosti. Tako javni kot zasebni mediji so lahko vselej zgolj servis javnosti, servilnosti pa v tej enačbi ni in ne more biti. Tega se morajo zavedati tudi lastniki in uprave medijev, ki povečini krčijo novinarske redakcije in klestijo stroške, namesto da bi podprli strokovne (o)krepitve kompetentnih uredništev, ki so po našem prepričanju edino jamstvo tudi za uspešno poslovanje medijev zdaj in v prihodnosti.

Vsak novinar, vsak od nas, je prvi in zadnji v vrsti, ki mora svoj poklic opravljati odgovorno – kljub vsem omejitvam, preprekam in pritiskom, ki bodo v neki obliki stalnica. Vsak(a) novinar(ka) mora opraviti in opravljati delo po poklicnih merilih in standardih. Po kodeksu ima tudi pravico zavrniti delo, ki je v nasprotju z določbami kodeksa in profesionalnimi standardi novinarskega poklica – tudi to v sedanjih okoliščinah ni nezanemarljiva pravica, na katero kaže spomniti in opomniti. Odločnost in pogum vsakega novinarja, da to stori, kadar je potrebno ali je to celo edina odgovorna izbira, bomo v Društvu novinarjev podprli.