Zahteva tožilstva grob in nedopusten poseg v svobodo govora

Stališče

Zahteva tožilstva grob in nedopusten poseg v svobodo govora

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije zahtevo tožilstva, da kazensko preganja novinarja Mladine Boruta Mekino, razume kot grob in nedopusten poseg v svobodo govora. Objava odločbe urada za varstvo konkurence, s katero je ta dovolil nakup Večera slamnatemu kupcu, podjetju 3Lan, je bila v nespornem javnem interesu. Razkritje je onemogočilo netransparenten prevzem Večera in razkrilo sporno in očitno nezakonito odločanje urada za varstvo konkurence. Uredništvo Mladine se je zavedalo, da lahko odločba vsebuje poslovne skrivnosti, vendar se je za objavo kljub temu odločilo, saj bi izvršitev sklepa urada imela po oceni uredništva za posledico več kaznivih dejanj. Ti sumi so se kasneje potrdili s tožbo Večerovih novinarjev, odločitvijo ministrstva za kulturo, ki ni soglašalo s prevzemom in z ugotovitvami protikorupcijske komisije.

Društvo novinarjev Slovenije se čudi vztrajnosti tožilstva, da kljub temu, da je bila objava v nespornem javnem interesu, nadaljuje s kazenskim pregonom novinarja. Kazenski pregon novinarja zaradi razkrivanja očitnih nepravilnosti delovanja državnih organov je v nasprotju z načeli neodvisnega nadzora oblasti, svobode govora in demokracije. Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije zato tožilstvo poziva, da nemudoma odstopi od pregona Boruta Mekine.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije

V Ljubljani, 13. decembra 2012