Izjava ob zadnjem dogajanju na TV Primorka

Stališče

Izjava ob zadnjem dogajanju na TV Primorka

Novinarji Severnoprimorskega aktiva DNS ugotavljamo, da se pri medijskih lastnikih tudi v naši regiji ponavljajo nedopustni vzorci upravljanja z mediji. Na TV Primorka, ki ima status programa posebnega pomena, trije zaposleni že od prejšnjega tedna izvajajo nekakšno obliko stavke, ker jim plač od oktobra 2010 niso izplačali v celoti.

Med njimi ni nobenega novinarja, saj je edini zaposleni novinar odgovorna urednica, ki je obenem tudi direktorica TV Primorke. Ostali novinarji delajo kot honorarni sodelavci, ki prav tako od oktobra niso dobivali celotnih izplačil avtorskih honorarjev. Poleg dejstva, da zaposleni in honorarni sodelavci na TV Primorka niso dobili celotnega izplačila, je po mnenju SPA nedopustno to, da programa TV Primorka ne ustvarjajo novinarji z ustreznimi pogodbami.

Lastniki medijev se očitno ne zavedajo, da brez novinarja ni medija. Novinarji, ki delajo na avtorskih pogodbah so dnevno izpostavljeni pritiskom, saj lahko lastniki pogodbo v vsakem trenutku brez obrazložitve in posledic enostransko prekinejo. Ekonomska in pogodbena varnost novinarjev pa je pogoj za kakovostno, neodvisno in etično novinarsko delo in zato globoko povezana z interesom javnosti.

Medij si lahko verodostojnost, ki je osnova tudi za ekonomsko uspešnost pri javnosti zagotovi le s kakovostnimi, izobraženimi novinarji, ki imajo zagotovljene dobre delovne pogoje, kar vključuje najmanj redno in dostojno plačilo, predvsem pa zaposlovanje v rednem delovnem razmerju.

SPA zato poziva odgovorne, da na TV Primorka vzpostavijo ekonomske, kadrovske in tehnične pogoje, na osnovi katerih bodo v tem mediju zaposlovali tudi novinarje. To je namreč pogoj, da bodo slednji svoje delo opravljali profesionalno, TV Primorka pa bo kot program posebnega pomena zagotavljala kakovostno obveščanje javnosti.

SEVERNOPRIMORSKI AKTIV NOVINARJEV