Dnevni red skupščine 2003

Skupščine

Dnevni red skupščine 2003

Volilna skupščina 2003 je sklicana za četrtek, 12. junija, v predavalnici številka sedem novega dela Fakultete za družbene vede na Kardeljevi ploščadi 5 v Ljubljani s pričetkom ob 14.00.

1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in overovateljev zapisnika
3. Poročilo predsednika
4. Poročilo nadzornega odbora
5. Volitve predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in petih članov predstavnikov DNS v Novinarskem častnem razsodišču
6. Sprejem izjav in stališč skupščine DNS do aktualnega dogajanja
7. Razno