Izkaznice

Mednarodna novinarska izkaznica, ki jo izdaja Mednarodna zveza novinarjev (IFJ) je najstarejša in najuglednejša novinarska izkaznica. Prvič so jo predstavili na svetovnem kongresu IFJ v Dijonu leta 1927. Izkaznica služi kot dokazilo, da je njen imetnik poklicni novinar, in je priznana v več kot 130 državah.

Imetniki mednarodne novinarske izkaznice se lahko obrnejo na vse partnerske organizacije IFJ, če pri opravljanju svojega dela potrebujejo pomoč.

IPC_pub2ok-e1485436499407
slo-izkaznica-e1485440980304

Z veljavno mednarodno novinarsko izkaznico imate prost ali olajšan vstop na dogodke, kot so mednarodni sejmi ali srečanja uradnikov. V stiku z vojaki ali policijo se s predložitvijo izkaznice hitro izognete neprijetnim zapletom, o čemer pričajo številni novinarji, imetniki izkaznice. Omogoča tudi pridobitev vizumov za potovanja v države, ki veljajo za krizna žarišča. Imetniki izkaznice so upravičeni do 10-odstotnega popusta pri sklenitvi police zdravstvenega in nezgodnega zavarovanja IFJ.

Mednarodno novinarsko izkaznico lahko pridobijo le tisti novinarji, ki so zavezani etičnim standardom in so včlanjeni v nacionalna novinarska združenja, ki so polnopravni člani Mednarodne zveze novinarjev (IFJ).

Redni člani Društva novinarjev Slovenije izkaznico lahko naročite na naslovu pisarna@novinar.com, če imate poravnane vse zapadle obveznosti. Izkaznica je plačljiva in stane 35 evrov. Veljavna je dve leti od datuma izdaje. Ob naročilu nam pošljite fotografijo v elektronski obliki. Če te možnosti nimate, še vedno lahko v pisarno pridete s klasično fotografijo, ki jo bomo skenirali. Za izdelavo izkaznice so primerne le fotografije za dokumente v razmerju 3:4, ločljivosti vsaj 375 x 500 pikslov.

Člansko izkaznico Društva novinarjev Slovenije lahko brezplačno pridobijo vsi redni člani društva, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti. Izkaznico naročite na naslovu pisarna@novinar.com. Veljavna je dve leti od datuma izdaje.