Internews, EPIC: Čezmejni novinarski projekti

Razpisi

Internews, EPIC: Čezmejni novinarski projekti

Organizacija Internews vabi k prijavam na regionalni razpis v okviru projekta Širjenje produkcije neodvisnih vsebin v Sloveniji. Medijske organizacije, samostojni novinarji in neodvisni ustvarjalci vsebin, ki so dejavni na slovenskem spletnem medijskem trgu najmanj eno leto, se lahko prijavijo z idejami za zgodbe iz Armenije, Gruzije, Madžarske, Poljske, Romunije in Ukrajine.

Prijave zbirajo v treh kategorijah. V kategoriji samostojnih projektov prijavitelji predlagajo zgodbe, ki zadevajo najmanj eno izmed zgoraj naštetih držav in vključujejo obsežno poročanje s terena. Projekti v kategoriji UkraineWorld so podobni; prijavitelji predlagajo zgodbe, ki zadevajo Ukrajino, vendar pa poročanje s terena ni zahtevano. Uspešni prijavitelji bodo imeli podporo novinarske organizacije UkraineWorld pri pokrivanju svojih zgodb. V teh dveh kategorijah prijavitelji iz Slovenije lahko prejmejo podporo v višini do 10.000 USD. Prijavni obrazec za ti dve kategoriji lahko izpolnite v slovenskem jeziku.

Tretja kategorija so sodelovalni projekti. Prijavitelji lahko vzpostavijo partnerstva z mediji v drugih državah projekta EPIC in pokrivajo zgodbe, ki zadevajo vse njihove države. Zahtevano je partnerstvo najmanj dveh medijev iz najmanj dveh držav, upravičeni pa so tudi projekti, ki pokrivajo vseh sedem držav. Vsak izmed partnerjev se prijavi za podporo v svoji državi, kar pomeni, da je celoten proračun skupnega projekta seštevek podpor posameznim partnerjem. Prijavitelji iz Slovenije lahko prejmejo podporo v višini do 15.000 USD. Prijavni obrazec za to kategorijo izpolnite v angleškem jeziku.

Predvideno trajanje projektov je od 6 do 8 mesecev.

Kaj iščejo?

Organizacija Internews želi podpreti projekte, ki uporabljajo inovativne pristope k zgodbam ter (avdio)vizualna orodja za pripovedovanje zgodb. Projekti bi morali obravnavati ključna vprašanja v javnem interesu, ki so skupna v vseh državah projekta EPIC.

Kaj ponujajo?

Uspešni prijavitelji bodo prejeli finančno podporo za stroške, nastale pri ustvarjanju relevantnih vsebin in, če je potrebno, strokovne nasvete, izobraževanja in mentorsko podporo za krepitev kapacitet pri ustvarjanju in trženju vsebin.

Prijaviteljem nudijo podporo pri povezovanju s partnerji za sodelovalne projekte. Obrnite se na ekipo projekta EPIC na SI-EPIC-Grants-mbx@internews.org.

Kdo so upravičenci?

Medijske organizacije, samostojni novinarji ali ustvarjalci vsebin, ki se javno opredeljujejo kot neodvisni, so registrirani v Sloveniji in najmanj eno leto objavljajo vsebine v slovenskem jeziku, ki so namenjene nacionalnemu, lokalnemu ali regionalnemu občinstvu v Sloveniji.

Kako se prijaviti?

Če izpolnjujete pogoje za prijavo in imate načrt za svoj projekt, izpolnite prijavni obrazec in finančni načrt ter ju pošljite na SI-EPIC-Grants-mbx@internews.org, kot je opisano v Regionalnem pozivu k prijavam.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dileme glede prijavnega postopka, se obrnite na ekipo projekta EPIC na zgoraj navedeni elektronski naslov.

Upoštevali bodo samo popolne prijave, oddane v roku in v skladu z navodili v Regionalnem pozivu k prijavam. Rok za oddajo prijav je 2. junij 2024 ob 23.59 po srednjeevropskem času (CET).

Izbrani prijavitelji bodo o izbiri obveščeni v šestindvajsetih (26) delovnih dneh po roku za oddajo prijav. Uspešni prosilci bodo imeli na voljo od šest do osem mesecev, predvidoma med 1. avgustom 2024 in 31. marcem 2025, za pripravo in objavo zgodb.

Pred oddajo prijave pozorno preberite daljšo različico Regionalnega poziva k prijavam!

BESEDILO RAZPISA IN PRIJAVNI OBRAZCI