Izjava o nedopustnosti prikritega oglaševanja

Skupščine

Izjava o nedopustnosti prikritega oglaševanja

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije

Skupščina Društva novinarjev Slovenije poziva vse medijske hiše, da se pri oglaševanju dosledno držijo medijskega zakona, Listine o nedopustnosti prikritega oglaševanja in zlorab novinarskega prostora ter kodeksa slovenskih novinarjev.

Skupščina Društva novinarjev Slovenije poziva uredništva, v prvi vrsti pa odgovorne urednike, da preprečijo vse objave, ki niso v skladu z zakonom in dokumenti novinarskih stanovskih organizacij. V primeru, da na takšne objave nimajo vpliva (izvajajo jih oglasni deli medijskih hiš oziroma uprave), naj o tem obvestijo javnost, DNS ali inšpektorja za medije pri ministrstvu za kulturo.

Skupščina Društva novinarjev Slovenije poziva uredništva in novinarje, da v celoti spoštujejo kodeks in listino ter opozarja novinarje, da je sodelovanje v oglasnih in t.i. svetovalno-oglasnih rubrikah nedopustno in v nasprotju s kodeksom, uredništva pa morajo take rubrike jasno označiti kot oglas. DNS še posebej opozarja na nedopustne oglase, objavljene v obliki novinarskih prispevkov.

Skupščina DNS poziva inšpektorja za medije, da aktivneje poseže v nedovoljene posege v novinarski prostor in z doslednim kaznovanjem zaščiti bralce, poslušalce in gledalce.

Predlagatelj Društvo novinarjev Slovenije

Izjava sprejeta v Ljubljani, 12. junija 2003.