Lokalni mediji za demokracijo

Razpisi

Lokalni mediji za demokracijo

Shema financiranja medijev v sklopu projekta Local Media for Democracy (Lokalni mediji za demokracijo) zagotavlja 1.200.000 evrov finančne podpore lokalnim, regionalnim in skupnostnim medijem, ki se borijo s težavami pri izpolnjevanju javnega interesa na območjih, kjer je dostop do informacij močno omejen. Izbrani mediji bodo poleg tega prejeli tehnično in mentorsko podporo (ki jo upravlja International Media Support), s čimer se bodo izboljšale njihove organizacijske sposobnosti, inovativnost in poslovna vzdržnost. Program podpira Evropska komisija.

T. i. novičarske puščave lahko predstavljajo geografsko ali upravno območje ali družbeno skupnost, kjer je težko ali nemogoče dostopati do zanesljivih, raznolikih in neodvisnih lokalnih, regionalnih in skupnostnih medijev. Novičarske puščave se torej lahko pojavijo ne le na območjih, kjer ni medijskih izdaj, temveč tudi tam, kjer so novinarske redakcije ujete v ekonomske, politične ali druge interese.

Merila za upravičenost

Program finančne podpore je namenjen pravnim osebam in ekipam novinarjev z zakonitim prebivališčem v državah članicah Evropske unije. Pravne osebe morajo imeti letni promet manjši od 1,5 milijona evrov in ne smejo biti del skupine ali konzorcija s konsolidiranim prometom, ki presega 3 milijone evrov.

Finančna podpora ne pokriva rednega delovanja, ampak podpira inovativne projekte, ki presegajo redno delovanje. Projekt mora biti jasno opredeljen z namenom krepitve neodvisnosti, odpornosti in trajnosti lokalnih, regionalnih in skupnostnih medijev, trajanje pa je omejeno na največ 7 mesecev.

Medijske organizacije morajo biti pravne osebe, ustanovljene vsaj eno leto pred rokom za prijavo, toliko časa pa morajo tudi ponujati novinarske vsebine splošni javnosti. Ekipe novinarjev morajo dokazati, da sodelujejo najmanj eno leto. Prijavitelj lahko prijavi le en projekt.

Upravičene aktivnosti

Sodelovanje s strokovnjaki pri razvoju poslovnega načrta za medije.
Udeležba na usposabljanjih za novinarje, urednike in vodilne kadre.
Podpora inovacijam v uredniških vsebinah in vpletenosti občinstva.
Podpora poslovnim inovacijam (npr. diverzifikacija prihodkov).
Poslovna strategija: za medije, ki potrebujejo svetovanje pri svoji poslovni strategiji in načrtovanju.
Vključevanje skupnosti in rast: razvoj strategij za občinstva, zlasti poznavanje regionalnih občinstev.
Plačljivo oglaševanje: razvoj partnerskih vsebin in ponudb za plačljivo oglaševanje, povečanje skupnih prihodkov.
Naložbe v tehnična orodja in razvoj (med stroški se lahko upoštevajo samo amortizacije naložb).

Več podrobnosti preberite na spletni strani Journalismfund.eu.

Rok za prijavo

Drugi rok za prijavo je 28. september 2023.

Po zaprtju prijavnega roka Journalismfund Europe preveri, ali so izpolnjeni formalni pogoji, in lahko zahteva dodatne informacije od prijaviteljev. To običajno traja en teden. Potem prijave pošljejo žiriji v ocenjevanje. Prijavitelje o odločitvi običajno obvestijo 40 dni po zaprtju prijavnega roka.

Pomoč prijaviteljem

Donatorji organizirajo webinar, na katerem bodo odgovarjali na vprašanja udeležencev o razpisu.

Webinar bo v sredo, 14. junija 2023, ob 15. uri.

PRIJAVA NA WEBINAR

Donatorji ponujajo tudi individualna svetovanja za prijavitelje.

PRIJAVA NA INDIVIDUALNO SVETOVANJE

Vprašanja o razpisu lahko zastavite tudi po elektronski pošti desert@journalismfund.eu.

Vsekakor preverite tudi pogosto zastavljena vprašanja, morda je med njimi že objavljen odgovor, ki ga iščete tudi vi.