Medijska zastopanost in vključevanje migrantov v soustvarjanje medijskih vsebin

Razpisi

Medijska zastopanost in vključevanje migrantov v soustvarjanje medijskih vsebin

Foto: Vertigo3d, Getty Images Signature / Canva Pro

Generalni direktorat Evropske komisije za komunikacijske mreže, vsebine in tehnologijo je objavil javni razpis za sofinanciranje enega konzorcija, ki bo izvedel pilotni projekt na področju zagotavljanja verodostojnih in kakovostnih informacij o begunskih in migrantskih vprašanjih v medijih ter identifikacije rešitev in dobrih praks podpore migrantom za aktivno soustvarjanje medijskih vsebin. Poseben poudarek je na zastopanosti beguncev in migrantov v različnih družbenih medijih, pa tudi na drugih kanalih (npr. infotainment, igre itd.). Projekt mora nadgrajevati tekoči projekt »Re:framing Migrants in the European Media«, sofinanciran v okviru lanskega razpisa. Aktivnosti projekta so izvajanje raziskav o medijskem predstavljanju migrantov in beguncev, podpora skupnosti vključujočih medijskih praks s ponujanjem priložnosti za usposabljanje, izmenjavo znanja, mreženje in objavljanje zgodb, vzpostavitev digitalne platforme.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava (zasebne in javne neprofitne in profitne organizacije, lokalne oblasti na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, univerze in izobraževalne institucije, fundacije in evropske organizacije, medijska podjetja ter raziskovalni/tehnološki in umetniški centri) iz držav članic EU. Pogoj je partnerstvo med najmanj petimi organizacijami iz štirih različnih držav.

V okviru razpisa bodo podprli en projekt v vrednosti 490.500 EUR, sofinancirajo do 75 odstotkov upravičenih stroškov.

Rok za prijavo: 15. marec 2023
VEČ INFORMACIJ IN OBRAZCI ZA PRIJAVO