Nova priložnost za lokalne medije v 2023

Razpisi

Nova priložnost za lokalne medije v 2023

Foto: Local Media for Democracy

Lokalni, regionalni in skupnostni mediji v Evropi bodo lahko prejeli finančno podporo v višini več kot 2 milijona evrov v sklopu novega projekta Lokalni mediji za demokracijo (#localmedia4democracy), ki ga financira Evropska unija. Cilj projekta je oživiti lokalno medijsko pokrajino na območjih t. i. novičarskih puščav z ukrepi za izgradnjo odpornosti, neodvisnosti in trajnosti z izboljšanjem njihove zmogljivosti na področju inovacij, poslovnih strategij in vključevanja občinstva.

Projekt bo vodila Evropska zveza novinarjev (EFJ), partnerji konzorcija pa so še Center za svobodo medijev in pluralizem (CMPF), International Media Support (IMS) in Journalismfund.eu. Najmanj 30 lokalnih, regionalnih in skupnostnih medijev, ki se trudijo služiti javnemu interesu v krajih, kjer je dostop do informacij občutno zmanjšan, bo prejelo 1.200.000 € finančne spodbude v podporni shemi za medije. Izbrani mediji bodo prejeli tudi tehnično in mentorsko podporo za izboljšanje organizacijskih zmogljivosti, novinarske inovativnosti in poslovne vzdržnosti.

CMPF bo izvedel kartografsko raziskavo t. i. novičarskih puščav v Evropi, da bi zagotovil kakovostne in celovite podatke o »dezertifikaciji« lokalnih medijev v EU, ki bodo relevantnim institucijam in odločevalcem koristilo pri oblikovanju medijskih politik za podporo regionalnim, lokalnim in skupnostnim medijem.

Maja Sever, predsednica EFJ, je ob zagonu projekta dejala: »Obstoj živahnega in neodvisnega lokalnega medijskega ekosistema, ki služi javnim interesom svojih skupnosti, je temelj naših demokratičnih družb. Pozdravljamo to podporo komisije, saj priznava pomen lokalnih medijev. Upamo, da bo to pripeljalo tudi do  povečanja finančnih podpor nacionalnih vlad in institucij lokalnim medijem, kar bo slednjim omogočilo, da bolje služijo svojim skupnostim.«

Aktivnosti projekta bodo potekale v dveh stebrih:

1. Mapiranje t. i. medijskih puščav v EU, pri katerem so glavne ciljne skupine raziskave lokalni, regionalni in skupnostni mediji in sodelavci teh medijev (novinarji, uredniki, vodstveni kadri) v 27 državah članicah EU. Rezultate raziskave bodo uporabili za definiranje in prepoznavanje »medijskih puščav«, izzivov in dobrih praks, kot tudi za pripravo priporočil za spopadanje s temi izzivi, namenjena pa bodo deležnikom in oblikovalcem medijskih politik na nacionalni in evropski ravni.

2. Podporna shema za medije bo zagotovila neposredne finančne spodbude in tehnično pomoč lokalnim, regionalnim in skupnostnim medijem v 27 državah članicah EU, še zlasti tistim, ki delujejo v območjih, ki jih bodo v sklopu mapiranja prepoznali kot t. i. »novičarske puščave«. Cilj izvajanja aktivnosti je izboljšati zmogljivosti ciljne skupine medijev (skupaj okrog 30 prejemnikov sredstev), ki bodo lahko svojim skupnostim zagotavljali kakovostno novinarstvo v javnem interesu.

Projekt sofinancira Evropska komisija (DG CONNECT). Začel se je 1. februarja 2023 in bo trajal 18 mesecev. Marca in julija 2023 bodo objavili dva razpisa za  lokalne, regionalne in lokalne medije, ki se nahajajo na območjih »novičarskih puščav«.

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU

Tudi v Društvu novinarjev Slovenije smo na voljo za dodatna vprašanja glede projekta.