Oviranje novinarskega dela in pridobivanja informacij

Skupščine

Oviranje novinarskega dela in pridobivanja informacij

Izjava skupščine Društva novinarjev Slovenije

V številnih podjetjih, zavodih, ustanovah se je razvila praksa, da osebe, ki so odgovorne za stike z javnostmi, določajo način, kako bodo novinarji pridobivali informacije. Poleg tega od novinarjev pričakujejo, da jim bodo pred objavo pokazali svoj prispevek.

Informacije vse pogosteje pogojujejo s pisnimi vprašanji, ki jih morajo novinarji po elektronski pošti poslati vnaprej. Takšen način sicer ni sporen, če to ni pogoj za odgovore in če se lahko novinar dogovori za srečanje z osebo, s katero se želi pogovarjati. Žal pa velikokrat v odgovor dobi zgolj pisno izjavo, ki jo pripravijo v službi za stike z javnostmi, kjer takšno ravnanje utemeljijo z besedami, da je to politika njihovega podjetja, ustanove ali zavoda.

Takšno pridobivanje informacij novinarjem pogosto ne zadošča. Posledica je, da so novinarski prispevki osiromašeni in da bralci ne dobijo popolnih informacij, ki so potrebne za njihovo svobodno odločanje. Svobodno in neodvisno novinarstvo pa je ključno za človekovo svobodo. Nobena družba ne more biti demokratična, če nima svobodnih medijev, ki objektivno poročajo o dogodkih, preučujejo sporna vprašanja in spodbujajo izmenjavo idej.

Društvo novinarjev Slovenije zato izjavlja, da je pogojevanje morebitnih odgovorov z zahtevo po pisnih vprašanjih nedopustno, za novinarje pa morebitno pristajanje nanje profesionalno pogubno. Obenem izjavlja, da je avtorizacija novinarjeva pravica in ne dolžnost ter da samo novinar odloča, ali bo besedilo oziroma njegov del pokazal sogovorniku.

Predlagateljica Sonja Merljak (Delo)

Izjava sprejeta v Ljubljani, 12. junija 2003.