Poročanje o trgovini z ljudmi in sodobnem suženjstvu

Izobraževanja

Poročanje o trgovini z ljudmi in sodobnem suženjstvu

Fundacija Thomson Reuters vabi na večdnevni izobraževalni program o poročanju o trgovini z ljudmi in sodobnem suženjstvu. Prijavijo se lahko poklicni novinarji z dobrim znanjem angleščine, ki se v zadnjem letu niso udeležili izobraževanj v organizaciji fundacije. Organizator krije stroške prevoza in namestitve.

Cilj delavnice je usposobiti novinarje za ustvarjanje odmevnih zgodb s širokim dosegom. Udeleženci se bodo seznanili s prizadevanji za postavljanje globalnih standardov v boju proti sodobnemu suženjstvu, vključno s konvencijami in pravno zavezujočimi protokoli. Razpravljali bodo o vlogi medijev pri ozaveščanju o razsežnosti problema. Poudarek bo na etiki poročanja o suženjstvu, dotaknili se bodo tudi varnostnih vidikov poročanja.

Termin: 12.–16. november 2018
Lokacija: London, Velika Britanija
Rok za prijavo: 8. oktober 2018

Več informacij in prijava.