Poročilo nadzornega odbora za leto 2003

Skupščine

Poročilo nadzornega odbora za leto 2003

Tanja Praprotnik, predsednica Nadzornega odbora DNS
Nadzorni odbor Društva novinarjev Slovenije po pregledu poročil o poslovanju, pripravljenih in potrjenih s strani računovodskega servisa in vodstva DNS, ugotavlja, da je v letu 2003 društvo poslovalo pozitivno. Letni prihodki so bili za slabih 600 tisoč tolarjev višji od izdatkov.
Tudi društvene naložbe so v letu 2003 dosegale visok prirast, vendar pa manjši kot v letu prej. Ob tem Nadzorni odbor ugotavlja, da bo moralo vodstvo DNS v prihodnje razmisliti o tem, ali so naložbe v delnice v spremenjenih okoliščinah še vedno tista oblika, ki zagotavlja najboljše in najbolj varno obliko za upravljanje sredstev društva. Ob morebitnih novih oblikah varčevanja oziroma upravljanja sredstev pa mora društvo zagotoviti ne le donosnost, temveč tudi varnost naložb.
Nadzorni odbor je tudi pregledal spremembe po posameznih stroškovnih mestih glede na predvideni plan in predhodno leto ter se seznanil z razlogi zanje, pri čemer ni ugotovil pomembnejših odstopanj.
Nadzorni odbor skupščini predlaga, da naše poročilo sprejme.