Poročilo o delu organov DNS

Skupščine

Poročilo o delu organov DNS

Poročilo predsednika Društva novinarjev Slovenije o delu sveta in upravnega odbora v letu 2009 in 2010

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2009 izvedlo vse redne aktivnosti, organiziralo Novinarske dneve in podelitev novinarskih nagrad, poleg tega pa smo izvedli tudi redno skupščino. Organi društva so se redno sestajali.

Upravni odbor je leta 2008 sprejel odločitev, da oba dogodka, ki ju vsako leto izvede društvo, torej Novinarske dneve in podelitev Novinarskih nagrad, združi v en dogodek, da bi tako privarčevali dodatna sredstva in olajšali redno poslovanje. To se je izkazalo za dobro odločitev.

Nadaljevala se je konsolidacija medijskega prostora. V Društvu novinarjev Slovenije dogajanje ves čas spremljamo, za zdaj še ni prišlo do bistvenih pozitivnih sprememb.

Državni zbor je sprejel v letu 2010 nov zakon o RTV Slovenija. Upoštevali so pomemben del naših predlogov ter predlogov sindikata, zakon seveda ni optimalen. Društvo novinarjev se v referendumsko kampanjo glede zakona ni aktivno vključilo. Ministrstvo je prav tako v zadnji fazi priprave zakona o medijih. Na tem mestu izražamo resno skrb, da bo ministrstvo popustilo pritiskom uprav medijskih hiš in zmanjšalo raven avtonomije, ki jo sedaj vsebuje predlog.

Sodelovanje med Društvom novinarjev Slovenije in Sindikatom novinarjev Slovenije ni najboljše. Tudi zunaj nastopamo z različnimi stališči, interese novinarjev vidimo drugače.

Društvo novinarjev Slovenije je tudi v letu 2009 ohranilo poslovanje na tako imenovanih nizkih stroških, izogibali smo se večjim projektom, da bi z njimi ne obremenili tekočega poslovanja društva. Vse večji delež časa in s tem sredstev društvo še vedno namenja pomoči samostojnim in samozaposlenim novinarjem, sekretariat društva pa je s temi primeri obremenjen.

Za vse večje projekte pa bo moralo Društvo novinarjev Slovenije tudi v prihodnje uporabljati sredstva rezervnega sklada in druge vire, tako kot vedno doslej.

Društvo je v letu 2009 ter tudi v letu 2010 ohranilo dosedanjega najemnika na Vošnjakovi ulici, ki redno poravnava svoje obveznosti. Še vedno nismo uspeli urediti problema neprofitnega stanovanja, ki je v naši lasti, ter solastništva velikega otroškega igrišča na Vošnjakovi ulici.

Društveni sklad še vedno ostaja na ravneh iz leta 2008, ko je vrednost delnic zaradi globalne krize padla. Cena delnic oziroma trenutna višina je tako zgolj posledica razmer na trgih.

Grega Repovž, predsednik UO DNS