Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora v letu 2007

Skupščine

Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora v letu 2007

Leto 2007 je bilo še eno nestabilno leto za novinarski poklic v Sloveniji, težave, ki so se začele v letu 2005, eskalirale v letu 2006, pa so se nadaljevale. V posameznih medijih smo bili tudi v letu 2007 priča razrešitvam in premestitvam iz političnih razlogov, novinarji pa so tako iz političnih kot kapitalskih razlogov izpostavljeni osebnim diskreditacijam in grožnjam. Prav zaradi the razmer sta Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije ohranila visoko raven sodelovanja, tako pri rednem delu kot na posameznih primerih, saj je bilo vse več pritiskov prav na delovnih mestih oziroma s šikaniranjem posameznikov. Sindikat je namreč tisti, ki aktivno ščiti avtonomijo posameznikov, saj se je delovnopravna varnost zmanjšala prav zaradi (posrednih in neposrednih) političnih razlogov. Zaradi opisanega stanja je v svetovnih poročilih o stanju na področju medijev Slovenija nazadovala tudi v letu 2007.

Razmere so dokončno eskalirale konec leta 2007, ko sta naša kolega novinarja Matej Šurc in Blaž Zgaga pripravila protestno peticijo zoper nastale razmere, peticijo pa je podpisalo kar 572 novinarjev iz malodane vseh novinarskih hiš v državi. Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat novinarjev Slovenije sta tako peticijo samo kot pogumna avtorja, ki sta se s tem izpostavila, podprla. Nobenega dvoma ni, da je prav peticija tista, ki je pomagala novinarski skupnosti v boju zoper vse hujše pritiske. Primeri pritiskov so se namreč poleti 2007 kar vrstili, po objavi peticije in internacionalizaciji prilera pa so se začele umirjati, saj se je politika vseh oči, ki so bile nenadome uprte v Slovenijo, ustrašila.

Leto 2007 je zaznamovalo nadaljnje uveljavljanje sprememb zakona o medijih. Dokončno se je pokazalo, da je bil osrednji namen zakona uravnoteženje slovenskih medijev oziroma oblikovanje uredniške politike medijev; pojem pluralizacije je ostal razumljen kot uravnoteženje programa v vsakem posameznem mediju in ne kot vzpostavitev medijskega prostora, ki omogoča različne in raznolike medije. Namesto medijskega okolja zakon ureja medije. Pluralizacija namreč pomeni veliko vsebinsko raznolikost medijev in podporo specifičnih vsebin ali vsebin, ki niso tržno zanimive in so zato v medijih diskriminirane.

Društvo novinarjev Slovenije je v letu 2007 izvedlo vse redne aktivnosti, organiziralo Novinarske dneve in podelitev novinarskih nagrad, poleg tega pa smo izvedli tudi volilno skupščino. Na skupščini je bilo prisotnih 919 glasov od skupaj 1.322 glasov članov društva z glasovalno pravico. Za predsednika je bil z 886 glasovi izvoljen Grega Repovž, njegov protikandidat Zoran Medved je prejel 33 glasov. V desetčlanski upravni odbor so bili med osemnajstimi kandidati izvoljeni: Sandi Frelih, Ksenija Horvat, Miran Korošec, Tanja Lesničar Pučko, Boris Čibej, Borut Mekina, Dejan Pušenjak, Matija Stepišnik, Marjeta Šoštarič in Bojan Veselinovič. Člani upravnega odbora so za podpredsednico izvolili Ksenijo Horvat. Za pet članov Novinarskega častnega razsodišča, ki ga v ta sicer devet članski organ voli Društvo novinarjev Slovenije, je skupščina izvolila Gojka Bervarja, Vilija Einspielerja, Ranko Ivelja, Almo Maruško Sedlar in Špelo Šipek. V nadzorni odbor so bili izvoljeni Borko De Corti, Nevenka Dobljekar in Damjan Košec.

Društvo novinarjev Slovenije je ohranilo tudi v letu 2007 poslavanje na tako imenovanih nizkih stroških, izogibali smo se večjim projektom, da bi z njimi ne obremenili tekočega poslovanja društva. Vse večji delež časa in s tem sredstev namenja društvo pomoči samostojnim in samozaposlenim novinarjem, sekretariat društva pa je s temi primeri zelo obremenjen. Za vse večje projekte pa bo moralo Društvo novinarjev Slovenije tudi v prihodnje uporabljati sredstva rezervnega sklada in druge vire, tako kot vedno doslej.

Društvo je v letu 2007 uredilo problem za oddajo neatraktivnih poslovnih prostorov in pridobilo najmenika, ki redno poravnava svoje obveznosti. Še vedno nismo uspeli urediti problema neprofitnega stanovanja, ki je v naši lasti, ter solastništva velike otroškega igrišča na Vošnjakovi ulici.

Grega Repovž, predsednik UO DNS