Predstavitve kandidatov

Skupščine

Predstavitve kandidatov

Program Liste je dostopen tukaj.

Kandidat za predsednika DNS

Spoštovani !

Marjan Lekše, član DNS, kandidiram za predsednika DNS za 4-letno mandatno obdobje.

Pisni program aktivnosti za 4-letno obdobje:

1. Nadaljeval bom tradicionalne aktivnosti DNS, po utemeljeni potrebi tudi predlagal spremembe ali dopolnitve.

2. Organom DNS bom predlagal preučitev in uveljavitev pogojev za profesionalizacijo funkcije predsednika DNS, za začetek sklenitev pogodbe o delu za eno do dve uri dnevno, oz. 4 do 8 ur tedensko.

3. Organom DNS bom predlagal preučitev in uveljavitev pogojev za razvoj materialne podlage za delovanje DNS. Preučili bomo možnosti za uveljavitev obveznega prispevka medijskih gospodarskih družb oz. proračunskega prispevka na podlagi zakonskega predpisa. S tem bi zagotovili boljšo materialno podlago za delovanje DNS, ki naj da večji prispevek k večji kakovosti novinarskega dela v smeri vzpostavljanja razmer, kjer bo več antikriznih elementov.
Sedanja ciklična kupčijska oz. gospodarska-socialna-politična kriza namreč povzroča tudi krizo intersubjektivnosti, ki je tudi ciklične narave.

Sestavni del mojega programa je tudi moja vloga ob kandidaturi za nagrado DNS za življenjsko delo.

Spoštovanjem ! Marjan Lekše

Kandidatka za predstavnico javnosti v NČR

NEŽA KOGOVŠEK ŠALAMON

Mirovni inštitut predlaga za predstavnico javnosti v Novinarskem častnem razsodišču Nežo Kogovšek Šalamon, magistrico prava človekovih pravic, raziskovalko in vodjo projektov pri Mirovnem inštitutu. Poleg številnih referenc s področja raziskovanja in zagovorništva človekovih pravic v Sloveniji in na mednarodni ravni, je Neža Kogovšek Šalamon v letu 2007 vodila projekt protidiskriminacijskega izobraževanja za novinarje, ki je vključeval izvedbo delavnic v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Novem mestu, ter izid priročnika »O diskriminaciji: Priročnik za novinarke in novinarje« (dostopen v elektronski različici).

V nadaljevanju pošiljamo povzetek iz življenjepisa Neže Kogovšek Šalamon.

Mag. Neža Kogovšek Šalamon je leta 2002 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2004 je kot dobitnica štipendije Ron Brown magistrirala na univerzi Notre Dame v Združenih državah Amerike na področju mednarodnega prava človekovih pravic. Leta 2006 je opravila pravosodni izpit. Trenutno je doktorska kandidatka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer bo v kratkem zagovarjala disertacijo o pravnih vidikih izbrisa iz registra stalnega prebivalstva. Delala je na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC v Ljubljani in v mednarodni nevladni organizaciji Human Rights Watch v New Yorku. Leta 2005 se je vključila v raziskovalno skupino Mirovnega inštituta, kjer nadaljuje pravno in zagovorniško delo na področju človekovih pravic na nacionalni in mednarodni ravni. Njeno delo vključuje vodenje projektov, raziskovanje, pravne analize, publiciranje, predavanja in vodenje delavnic. Je članica Evropske mreže pravnih strokovnjakov za nediskriminacijo, Evropske mreže pravnikov na področju migracijskega prava (MigNet), Evropske komisije za pravo spolne usmerjenosti (ECSOL) in Akademske mreže Odysseus, ki združuje pravne eksperte za področje azila in migracij.

Še več informacij o referencah Neže Kogovšek Šalamon je dostopno na spletni strani Mirovnega inštituta: http://www.mirovni-institut.si/Oseba/Detail/si/oseba/Neza-Kogovsek/.