Razpis Erhard Busek – SEEMO nagrade za boljše razumevanje v JV Evropi

Nagrade

Razpis Erhard Busek - SEEMO nagrade za boljše razumevanje v JV Evropi

Medijska organizacija Jugovzhodne Evrope (The South East Europe Media Organisation – SEEMO) razpisuje letošnjo nagrado Dr Erhard Busek – SEEMO za boljše razumevanje v Jugovzhodni Evropi.

Nagrada, ki znaša 3.000 evrov, bo podeljena novinarju, uredniku, vodstvu medija, medijskemu strokovnjaku ali piscu, ki preko svojega dela promovira boljše razumevanje med ljudmi Jugovzhodne Evrope in prispeva k reševanju problemov manjšin, etničnih razdelitev, rasizma, ksenofobije … Pokrovitelj nagrade je dr. Erhard Busek, posebni koordinator Pakta za stabilnost Jugovzhodne Evrope.

Nagrada se podeljuje od leta 2003, med dobitniki so Denis Latin, Omer Karabeg, Boris Bergant,  Brankica Stanković, Drago Hedl, Milena Dimitrova, Jeta Džara, Radomir Ličina in številni drugi poznani novinarji iz regije.

Prijave zbirajo do poldneva 31. julija 2016.  Več informacij na award@seemo.org.