Razpis nagrad ČUVAJ/WATCHDOG 2018

Nagrade

Razpis nagrad ČUVAJ/WATCHDOG 2018

Prepričani smo, da ste v uredništvih v zadnjem letu izpeljali dobre projekte in opazili izjemne dosežke kolegov. Pozivamo vas, da jih predlagate za letošnje čuvaje.
Poseben razmislek namenite tudi kolegom, ki so z življenjskim delom zaznamovali slovensko novinarstvo.

Društvo novinarjev Slovenije razpisuje nagrade ČUVAJ/WATCHDOG 2018:

I. nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva;

II.  nagrade za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet let;

III. nagrade za izstopaje novinarske dosežke;

IV. nagrade za izstopajoče dosežke na področju novinarske fotografije v treh kategorijah:
posamična fotografija, zgodba/reportaža/serija fotografij, multimedijska zgodba.

Razpis je dostopen na naslovu https://novinar.com/drustvo/novinarske-nagrade-dns/razpis/.

Rok za predložitev kandidatur in izborov se izteče 11. oktobra 2018.

Priporočamo, da za oddajo predlogov uporabite spletni prijavni obrazec.

Nagrade bodo podeljene na medijskem festivalu Naprej/Forward 23. novembra 2018.