Sklic problemske skupščine DNS

Skupščine

Sklic problemske skupščine DNS

Upravni odbor DNS sklicuje problemsko skupščino, ki bo v sredo, 12. aprila 2023, ob 18. uri v prostorih društva na Vošnjakovi 8 v Ljubljani.

Društvo novinarjev Slovenije kot stanovska organizacija povezuje in združuje novinarje, spodbuja kakovost in spoštovanje standardov v novinarstvu z organiziranjem izobraževanj, novinarskega festivala, podelitvijo novinarskih nagrad in z delovanjem Novinarskega častnega razsodišča. Ob tem društvo zastopa in ščiti novinarje tudi z zagovorniškimi aktivnostmi na področju relevantne zakonodaje, avtorskih pravic, svobode izražanja, delovnih pogojev. Na platformi Prijavi napad društvo beleži napade na novinarje, ob tem pa jim nudi pravno pomoč.

Za uspešno delovanje društva je nujno strateško načrtovanje, ki bo jasno določilo cilje in usmeritve organizacije, še posebej zato, ker društvo deluje na več različnih področjih, razpolaga pa z omejenimi kadrovskimi in finančnimi resursi ter seveda tudi z omejenim časom. Na rednih skupščinah, na katerih sprejemamo poročila in volimo organe društva, za strateške pogovore zmanjka časa. Zato sklicujemo problemsko skupščino, na kateri se bomo v čim večjem možnem številu pogovorili o poslanstvu društva, viziji njegovega razvoja in delovanja.

Gostja skupščine bo vodja zagovorništva na Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Tina Divjak, ki bo v uvodnem nagovoru predstavila, zakaj je pomembno strateško razmišljanje o organizaciji. Nato bomo čas namenili razpravi, ki jo bomo sklenili z oblikovanjem priporočil za prihodnje delovanje društva. Predstavili bomo tudi rezultate ankete o zadovoljstvu članov.

Ker gre za problemsko skupščino, na kateri ne bomo sprejemali sklepov, sklepčnosti ne bomo preverjali, upamo pa, da se je boste udeležili v čim večjem številu in prispevali k razpravi. Več glasov in mnenj nam bo omogočilo, da skupaj oblikujemo izhodišča za nadaljnje delovanje društva, ki bo tako bolje zastopalo različne profile in skupine novinarjev.

Zaradi boljše organizacije prosimo članice in člane, da udeležbo na skupščini potrdijo s sporočilom na pisarna@novinar.com do torka, 10. aprila.

Vabljeni!