Sklic redne letne skupščine 2010

Skupščine

Sklic redne letne skupščine 2010

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v četrtek, 25. novembra 2010, v dvorani hotela Adria v Ankaranu. Skupščina se bo začela ob 14.30.

Dnevni red skupščine:

1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora ter poročilo
predsednice Novinarskega častnega razsodišča
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2009
5. Sprejem prenovljenega Kodeksa novinarjev Slovenije
6. Sprejem sprememb Pravilnika o delu Novinarskega častnega razsodišča
7. Sprejem sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije
8. Sprejem izjav skupščine DNS
9. Razno

Društvo novinarjev Slovenije je v sodelovanju z Novinarskim častnim razsodiščem in strokovno javnostjo pripravilo prenovo Kodeksa novinarjev Slovenije. Prenova kodeksa je med drugim potrebna, ker je razsodišče pri njegovi uporabi naletelo na težave. Nekateri novi členi se nanašajo na etične probleme, ki jih kodeks do sedaj ni vseboval kot so poročanje o samomoru, predstavljanje novinarjev, žaljivo predstavljanja dejstev, poročanje o žrtvah spolnih zlorab, v kodeksu pa so natančneje definirani tudi členi, ki v imenu javnega interesa definirajo meje, v okviru katerih lahko novinar posega v pravice drugih. Kodeks odgovarja tudi na dileme nastale zaradi tehnoloških sprememb v podajanju uredniških vsebin.

Novost je tudi, da bo Novinarsko častno razsodišče v prihodnje posamezne člene dodatno pojasnjevalo s priporočili, ki bodo nastajala ob uporabi kodeksa.
Novinarsko častno razsodišče je potrebovalo tudi prenovo pravilnika o delu razsodišča, ki v novi obliki odgovarja na vse proceduralne dileme, ki so se izpostavile pri delu razsodišča.

Društvo novinarjev Slovenije se je v skladu z razpravo na lanskoletni skupščini odločilo za razširitev razsodišča s dvema predstavnikoma javnosti. Razsodišče se bo tako približalo samoregulativnim organom ostalih evropskih držav, ki združujejo novinarje in javnost ali pa v obliki tiskovnih svetov tudi založnike. V ta namen smo pripravili spremembe dela Statuta Društva novinarjev Slovenije, ki se nanaša na Novinarsko častno razsodišče. Skupščini društva in sindikata bosta vsaka po enega člana iz javnosti izvolili na volilnih skuščinah po izteku mandata trenutnega razsodišča.

Vse tri dokumente vam pošiljamo v javno razpravo. Prosimo vas, da vse predloge, vprašanja in komentarje na kodeks, pravilnik in statut pošljete do srede, 24. novembra 2010, na Wolfovo 8 ali po elektronski pošti na naslov generalni@novinar.com.