Sklic redne letne skupščine 2013

Skupščine

Sklic redne letne skupščine 2013

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno letno skupščino, ki bo v petek, 19. aprila 2013, ob 17.00 v prostorih Celjskega mladinskega centra, na Mariborski cesti 2.

Dnevni red skupščine:

  1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
  2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
  3. Poročilo predsednika DNS o delu sveta in upravnega odbora ter poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča
  4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2012
  5. Sprejem sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije (uvedba študentske sekcije)
  6. Razprava o učinkovitosti in smiselnosti obstoječe društvene organiziranosti po medijih in regijah
  7. Razno

 

Gradiva za skupščino: