Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Skupščine

Sklic redne skupščine Društva novinarjev Slovenije

Upravni odbor DNS v skladu s statutom sklicuje redno skupščino, ki bo zaradi epidemioloških razmer potekala dopisno, in sicer od ponedeljka, 28. decembra 2020, ob 8.00 do srede, 30. decembra 2020, ob 17.00.

Dnevni red skupščine:

Izvolitev tričlanske volilne komisije in dveh overovateljev zapisnika

Sprejem sprememb Statuta Društva novinarjev Slovenije

Aneks k statutu Društva novinarjev Slovenije

Poročilo o delu v letu 2019

Poročilo o dejavnosti Društva novinarjev Slovenije

Poročilo predsednika Novinarskega častnega razsodišča za leto 2019

Poročilo predsednice Novinarskega častnega razsodišča od oktobra do vključno decembra 2019*

Statistika dela Novinarskega častnega razsodišča v letu 2019

*Poročilo predsednika NČR za obdobje od januarja do septembra 2019 je skupščina sprejela na volilni skupščini 25. septembra 2019.

Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2019

Poročilo Nadzornega odbora DNS