Sklic volilne skupščine 2007

Skupščine

Sklic volilne skupščine 2007

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije v skladu s statutom sklicuje volilno skupščino društva, ki bo v torek, 19. junija 2007, ob 14.00 v dvorani E 3 + 4 v drugem preddverju Cankarjevega doma v Ljubljani.

Dnevni red skupščine:
1. Izvolitev delovnega predsednika skupščine
2. Izvolitev volilne komisije in dveh overiteljev zapisnika
3. Poročilo predsednika DNS o delu v preteklem mandatu in poročilo predsednika
Novinarskega častnega razsodišča o delu razsodišča
4. Poročilo nadzornega odbora o poslovanju DNS v letu 2006
5. Predstavitev kandidatov za predsednika društva
6. Volitve predsednika, deset članskega upravnega odbora, tri članskega nadzornega odbora in pet članov Novinarskega častnega razsodišča
7. Sprejem izjave o novinarski avtonomiji
8. Razno
9. Razglasitev rezultatov volitev

Kandidacijske liste:

Predsednik

1. Zoran Medved/TV Maribor
2. Grega Repovž/Mladina

Upravni odbor

1. Irena Cunja/Radio Koper
2. Boris Čibej/Delo
3. Nevenka Čurin/Radio Maribor
4. Sandi Frelih/Radio Slovenija
5. Ksenija Horvat/TV Slovenija
6. Rok Kajzer/Delo
7. Miran Korošec/Radio Slovenija
8. Tanja Lesničar Pučko/Dnevnik
9. Martin Luzar/Dolenjski list
10. Borut Mekina/Mladina
11. Marija Miša Molk/TV Slovenija
12. Irena Pan/POP TV
13. Dejan Pušenjak/Delo
14. Tjaša Slokar/POP TV
15. Matija Stepišnik/Večer
16. Marjeta Šoštarič/Delo
17. Gorazd Utenkar/Delo
18. Bojan Veselinovič/Dnevnik

Nadzorni odbor

1. Borko De Corti/Večer
2. Nevenka Dobljekar/Radio Slovenija
3. Damjan Košec/POP TV
4. Boris Šuligoj/Delo

Novinarsko častno razsodišče

1. Gojko Bervar/Radio Slovenija
2. Vili Einspieler/Delo
3. Tanja Gazvoda/Dolenjski list
4. Ranka Ivelja/Dnevnik
5. Alma Maruška Sedlar/Jana
6. Špela Šipek/POP TV
7. Jasna Tepina/TV Slovenija