STATISTIKA DELA NOVINARSKEGA ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Skupščine

STATISTIKA DELA NOVINARSKEGA ČASTNEGA RAZSODIŠČA

Poročilo obsega delo NČR od 18. novembra 2009 do 19. novembra 2010.

NČR je ob 18. novembra 2009 do 19. novembra 2010 prejelo 44 vlog. Od tega eno zahtevo za obnovo postopka v primeru Matjaž Kovačič proti Tini Čuček, ki jo je razsodišče zavrnilo, in pobudo odgovornega urednika Žurnala Gorana Novkovića, v kateri je razsodišče pozval, naj pripravi natančnejša pojasnila o tem, kako poročati o žrtvah spolnega nasilja. V 4 primerih se pritožniki niso odzvali na zahtevo razsodišča, naj vlogo dopolnijo v skladu s pravilnikom o delu razsodišča, ena vloga pa ni bila oddana v 45-dnevnem roku, ki ga zahteva pravilnik. V vseh 5 primerih je bil torej postopek zaradi procesnih razlogov prekinjen in pritožbe niso prišle v nadaljnjo obravnavo.
Novinarsko častno razsodišče je v navedenem obdobju v celoti obravnavalo 37 pritožb. Kar nekaj pritožb se nanaša na več novinarjev, ki so soustvarjali prispevek, ki je bil predmet pritožbe; najpogosteje v pritožbah, ki se nanašajo na televizijske prispevke. Pritožniki pritožbo zaradi objektivne odgovornosti mnogokrat razširijo tudi na odgovornega urednika. Nekaj pritožb se je nanašalo na več prispevkov, v enem primeru pa sta bila znotraj ene pritožbe kršitve kodeksa obdolžena dva medija. Javnost je kršitev kodeksa največkrat obtožila Kanal A (8) in Dnevnik (7), sledita Večer s 5 pritožbami ter Delo in TV Slovenija s 3 pritožbami. Po dve pritožbi se nanašata na POP TV, Vestnik, Štajerski tednik, Slovenske novice in Reporter, po ena pa na 24ur.com, Radio Slovenija, Primorske novice, Primorska.info, Latnik in Demokracijo.Novinarsko častno razsodišče je v obdobju od novembra 2009 do novembra 2010 razrešilo 48 pritožb, od tega 25, za katere je bila v navedenem obdobju pritožba tudi vložena, in 23 pritožb, ki jih je razsodišče prejelo pred 18. novembrom 2009. V 27 primerih je razsodišče ugotovilo, da je/so novinar/novinarji kršil/i kodeks, v 21. primerih pa ni ugotovilo kršitve.

V vseh 48 razrešenih primerih je po mnenju pritožnikov:
1. člen kršilo 45 novinarjev; v 18 primerih je razsodišče ugotovilo kršitev,
2. člen kršilo 38 novinarjev, ugotovljenih kršitev 13,
3. člen 21 novinarjev, ugotovljene 4 kršitve,
4. člen 14 novinarjev, ugotovljene 3 kršitve,
7. člen 15 novinarjev, ugotovljenih 5 kršitev,
8. člen 8 novinarjev, ugotovljene 3 kršitve,
9. člen 2 novinarja, ugotovljena 1 kršitev,
11. člen 7 novinarjev, ugotovljeni 2 kršitvi,
12. člen 1 novinar, ugotovljena kršitev,
15. člen 2 novinarja, ni kršitve,
16. člen 1 novinar, ni kršitve,
19. člen 1 novinar, ugotovljena kršitev,
20. člen 7 novinarjev, ugotovljeni 2 kršitvi,
21. člen 4 novinarji, ugotovljena 1 kršitev,
22. člen 3 novinarji, ugotovljena 1 kršitev,
23. člen 3 novinarji, ugotovljena 1 kršitev,
27. člen 1 novinar, ni kršitve.

Do 19. novembra je na dnevnem redu Novinarskega častnega razsodišča ostalo še 12 nerešenih primerov, med njimi je za en primer razpisana javna obravnava.

Statistiko pripravila Špela Stare