Zapisnik redne letne skupščine 2020

Skupščine

Zapisnik redne letne skupščine 2020

Na dopisni skupščini, ki je potekala od 28. od 30. decembra 2020, so prisotni s 457 glasovi sprejeli vse predlagane sklepe ter tako potrdili spremembo 61. člena statuta društva, poročilo o delu upravnega odbora v letu 2019, poročilo o delu Novinarskega častnega razsodišča v letu 2019 in poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2019.