Zapisnik redne skupščine Društva novinarjev Slovenije 2022

Skupščine

Zapisnik redne skupščine Društva novinarjev Slovenije 2022

Na redni letni skupščini 28. septembra 2022 so prisotni s 441 glasovi soglasno sprejeli poročilo o delu upravnega odbora v letu 2021, poročilo o delu Novinarskega častnega razsodišča v letu 2021 in poročilo nadzornega odbora o poslovanju društva v letu 2021 ter razpravljali o možnostih za boljše zastopanje nepovezanih članov (člani, ki niso vključeni v aktive) znotraj društva . Skupščina je s 439 glasovi za sprejela tudi spremembo statuta, ki uvaja znižano članarino v prvem letu članstva.