Manjšina, večina, domovina

Manjšina, večina, domovina

Dan / day:
23. 11. 2023
Kdaj / when:
18.00—19.00
Lokacija / location:
Kdo / who:
Tip / type:
pogovor / in conversation

Zavedanje Slovencev v matični domovini o rojakih v sosednjih državah bi lahko bilo boljše. Katere teme o slovenski skupnosti v Italiji nam predstavlja dopisnica RTV iz zamejstva in kaj je v ospredju edinega dnevnika, ki izhaja v okviru slovenske narodne skupnosti v Italiji – Primorskega dnevnika? Z dopisnico Špelo Lenardič in novinarko Poljanko Dolhar se bomo pogovarjali o domovini in tudi o tem, kakšna je ureditev novinarskega ceha pri naših zahodnih sosedih.

Slovenians in the homeland should know more about their compatriots living as minorities in neighbouring countries. What topics about the Slovenian community in Italy are presented by the RTV Slovenija correspondent from the region and what is the focus of the only daily newspaper published by the Slovenian national community in Italy, the Primorski Dnevnik? We will talk to correspondent Špela Lenardič and journalist Poljanka Dolhar about the homeland and about journalism in Italy in general.