Novinarske nagrade od leta 1953 do leta 2002

Zgodovina novinarskih nagrad in seznam nagrajencev

22. 12. 1951 JE BILO, NA POBUDO BOGDANA POGAČNIKA, NA IZREDNEM OBČNEM ZBORU DOGOVORJENO, DA SE USTANOVIJO NAGRADE ZA NAJBOLJŠA NOVINARSKA DELA.

15. 03. 1952 JE BIL NA REDNEM OBČNEM ZBORU SPREJET SKLEP O USTANOVITVI LETNIH NAGRAD ZA NAJBOLJŠA NOVINARSKA DELA,
IMENOVANA PO NARODNEM HEROJU, POLITIKU, PUBLICISTU IN NOVINARJU TONETU TOMŠIČU.

04. 04. 1953 SO BILE PRVIČ PODELJENE TOMŠIČEVE NAGRADE POKLICNO ORGANIZIRANIM ČLANOM DRUŠTVA.

V ZAČETNIH LETIH PODELJEVANJA TOMŠIČEVIH NAGRAD SO KOMISIJE PO PRAVILNIKU, TEORETIČNO, LAHKO PODELJEVALE 24 NAGRAD V 8. NOVINARSKIH ZVRSTEH PO TRI NAGRADE. TOLIKO NAGRAD SEVEDA NI BILO NIKOLI PODELJENIH.

ŽE LETA 1958 JE BIL PRAVILNIK O NAGRADAH SPREMENJEN. NAGRAJENA SO BILA NAJBOLJŠA DELA, KI SO KONKURIRALA, NE GLEDE NA ZVRST.

1953
1. DR. EGON TOMC
2. DOLENJSKI LIST

1954
1. MIHAJLO MILOVANOVIČ
2. BOGDAN POGAČNIK
3. MITJA ŠVAB
4. BOJAN AJDIČ
5. BRANKO HOFMAN

1955
1. IVAN KRANJC
2. TIT VIDMAR
3. PETER DORNIK
4. IVAN RENKO
5. FRANCE VREG
6. VILKO BOJC
7. MARJAN JAVORNIK
8. JANEZ VOLJČ
9. BOGDAN POGAČNIK
10. JOŽE KERŠMANC
11. BOJAN KARDELJ
12. MARIJA ŠVAJNCER
13. VLADO JARC
14. BORIS KUHAR
15. RUDI VOGRIČ
16. MARJAN BREGAR
17. VLASTJA SIMONČIČ

1956
1. MITJA MEJAK
2. MARJAN JAVORNIK
3. MIRO ZAKRAJŠEK
4. BOŽIDAR PAHOR
5. ALJOŠA FURLAN
6. FRANCE VREG
7. CIRIL ZLOBEC
8. ZVONE KRŽIŠNIK
9. BOGDAN POGAČNIK
10. KRISTINA LOVRENČIČ
11. FRANCE ŠUŠTERŠIČ
12. BOŽIDAR KOS
13. MARJAN AMALIETTI
14. VLASTJA SIMONČIČ

1957
1. TIT VIDMAR
2. PAVLE ZRIMŠEK
3. MARJAN JAVORNIK
4. MILAN ŠEGA
5. TOMO MARTELANC
6. FRANCE SEUNIG
7. VANDA ŠKODNIK
8. BOGDAN POGAČNIK
9. VOJKO NOVAK
10. MIHAJLO MILANOVIĆ
11. BRANKO HOFMAN
12. JANEZ VOLJČ
13. BOŽIDAR KOS
14. MILAN MAVER
15. MARJAN AMALIETTI
16. SVETOZAR BUSIĆ
17. VLASTJA SIMONČIČ

1958
1. FRANCE NOVŠAK
2. VANDA ŠKODNIK
3. MITJA ŠVAB
4. DRAGO VRESNIK
5. STANE STANIČ
6. LOJZE JURC
7. BOŽIDAR KOS

1959
1. FRANC ŠETINC
2. BOGDAN POGAČNIK
3. MITJA MEJAK
4. MITJA ŠVAB
5. VASJA PREDAN
6. RUŽA VREG
7. MIRO ZAKRAJŠEK
8. SILVO MATELIČ
9. JANEZ VOLJČ
10. FRANC SEUNIG
11. OLGA RATEJ

1960
1. MITJA MEJAK
2. MITJA ŠVAB
3. LOJZE JAKOPIČ
4. JANEZ VOLJČ
5. DRAGO KOŠMRLJ
6. FRANC ŠETINC
7. EDI ŠELHAUS
8. LOJZE JURC

1961
1. UREDNIŠTVO KULT. IN LITERARNIH ODDAJ RADIA LJUBLJANA /MITJA
MEJAK,CIRIL ZLOBEC,TONE PAVČEK,RAPA ŠUKLJE, MILAN AVGUŠTIN/
2. FRANC ŠETINC
3. ZVONE KRŽIŠNIK
4. FRANČEK DRENOVEC
5. DUŠAN DOLINAR

1962
1. TONE GOŠNIK
2. DUŠAN DOLINAR
3. SONJA GAŠPERŠIČ
4. MILAN GOVEKAR
5. MILENKO ŠOBER
6. ALJOŠA FURLAN

1963
NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1964
1. AKTUALNO POLIT. REDAKCIJA RADIO LJUBLJANA
2. JAKA ŠTULAR
3. MARIOLA KOBAL
4. ŠTEFAN KALIŠNIK
5. MILAN MAVER

1965
NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1966
1. FRANCE SEUNIG
2. LOJZE JAKOPIČ
3. FRANCE VURNIK
4. MIRAN ŠUŠTAR
5. UREDNIŠTVO ŠPORTNIH ODDAJ RADIA LJUBLJANA

1967
1. DR. FRANCE VATOVEC
2. NOVINARSKI KOLEKTIV DOLENJSKI LIST
3. UREDNIŠTVO APR RADIO LJUBLJANA
4. JOŽE KERŠMANC
5. JOŽE KLOBOVES
6. NEŽA MAURER
7. JANEZ MESESNEL
8. JANKO SVETINA

1968
1. STANE VILHAR
2. FRANCE FORSTNERIČ
3. MARJAN GRAMPOVČAN
4. FRANCE JERAS
5. OTMAR KLIPŠTETER
6. TONE KRAŠOVEC
7. MITJA KREFT
8. ZVONE KRŽIŠNIK
9. MARIJA NAMORŠ
10. MIRAN OGRIN
11. JANEZ VOLJČ
12. FRANCE VREG

1969
1. DUŠAN BENKO
2. DRAGO KOŠMRLJ
3. UREDNIŠKA SKUPINA VEČERA /BRANKO AVSENAK, MIRKO ČEPIČ,
MILAN FILIPČIČ, SONJA FLAJS, KRISTINA LOVRENČIČ, ZARJA PAHOR,
SREČKO PANIČ, DRAGO SIMONČIČ, ZDENO VAHTAR/
4. BOGDAN OSOLNIK
5. SKUPINA UREDNIŠTVA APR RADIO LJUBLJANA
6. REPORTERSKA SKUPINA DNEVNIKA /FERDO GODINA, LOJZE JAKOPIČ,
DUŠAN KRALJ, MARJAN REMIC/
7. SKUPINA ZA PRENOSE PROGRAMA TV LJUBLJANA /BENO HVALA IN
NJEGOVA EKIPA/
8. SANDI ČOLNIK
9. VIKTOR KONJAR
10. MILAN MAVER
11. BOJAN SAMARIN
12. BRANKO SENICA
13. JOŽE SNOJ
14. MILENKO ŠOBER
15. JANEZ STANIČ

1970
NAGRADE
1. UREDNIKI PRIMORSKEGA DNEVNIKA /STANISLAV RENKO, MILAN
BOLČIČ, FRANC KAVC, JOŽE KOREN, IVO MARINČIČ/
2. JOŽE KERŠMANC
3. FRANC ŠETINC
4. SANDI ČOLNIK

NAGRADE SKLADA
1. MIRKO ČEPIČ
2.MARJAN DROBEŽ
3. MOJCA DRČAR MURKO
4. VLADO JARC
5. BOŽIDAR KOS
6. MARJAN KOS
7. ANDREJ NOVAK
8. CIRIL STANI
9. PAVLE ZRIMŠEK

1971
NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1972
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO: RUDI UDOVIČ

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. SLAVKO FRAS
2. JOŽE ŠIRCELJ
3. FRANCE VREČAR
4. UREDNIŠTVO SLOVENSKEGA VESTNIKA IZ CELOVCA /RADO JANEŽIČ,
ANDREJ KOKOT/
5. UREDNIŠTVO REVIJE M

NAGRADE SKLADA:
1. ALEKSANDER JAVORNIK
2. TONE KRAŠOVEC
3. LOJZE VEZOČNIK
4. IGOR GRUDEN

1973
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO: FRANCE SEUNIG

TOMŠIČEVE NAGRAD:
1. MOJCA DRČAR MURKO
2. RAPA ŠUKLJE
3. OLIMPIJSKO DELO
4. KMEČKI GLAS

NAGRADE SKLADA:
1. ZVONE ZORKO
2. JANKO VOLF
3. DORICA MAKUC
4. NANDE ŽUŽEK
5. MIRAN OGRIN

V OKVIRU TOMŠIČEVIH NAGRAD PODELJENA PETKOVA NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO
1. EDI ŠELHAUS

NAGRADA SKLADA FOTOREPORTERJU:
1. DANILO ŠKOFIČ

1974
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. JELO GAŠPERŠIČ

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. JAK KOPRIVC
2. ALENKA MIŠIČ

NAGRADE SKLADA:
1. DRAGO JANČAR
2. JOVAN PJEVIĆ
3. JOVITA PODGORNIK
4. SREČKO PRATNEMER
5. ALENKA PUHAR
6. JOŽE SPLICHAL

1975
NAGRADI ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. MILAN FILIPČIČ
2. DRAGO KOŠMRLJ

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. VLAJKO KRIVOKAPIĆ
2. JAKA ŠTULAR

NAGRADE SKLADA:
1. PETER LIKAR
2. JOŽE PLEŠNAR
3. SANDI SITAR

1976
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. ALBIN BUBNIČ

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. KRISTINA LOVRENČIČ
2. MITJA GORJUP
3. TOMO MARTELANC

NAGRADE SKLADA:
1. OLGA RATEJ
2. JOŽE HUDEČEK
3. TOMAŽ TERČEK
4. ODDAJA »ŠE POMNITE TOVARIŠI«
5. KONTAKTNA ODDAJA NA VALU 202

1977
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. ZVONE ZORKO

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. GUSTAV GUZEJ
2. BRANKO SENICA
3. UREDNIŠTVO KOMUNISTA

NAGRADE SKLADA:
1. BORIS BERGANT
2. JANEZ ČUČEK
3. TIT DOBERŠEK
4. JOŽA VARL
5. IVAN ZORAN

1978
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. DR. LOJZE BERCE

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. VLADO JARC
2. JANEZ STANIČ
3. JUŠ MAKOVEC

NAGRADE SKLADA:
1. MILAN MEDEN
2. JELKA ŠPROGAR
3. ILJA POPIT
4. FRANCI PAVŠER

1979
NAGRADI ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. LADO POHAR
2. EDI ŠELHAUS

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. NEVA LUKEŠ
2. MIRO POČ
3. MILENKO ŠOBER

NAGRADE SKLADA:
1. VLADKA DURJAVA
2. ANDREJ HABIČ
3. BOGDAN NOVAK
4. DR.SERGIJ PREMRU
5. EKIPA TV DNEVNIKA TV LJUBLJANA

1980
NAGRADI ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. MARIJA NAMORŠ
2. SREČKO PANIČ

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. SKUPINA AVTORJEV IN SODELAVCEV ODDAJE RADIA
LJUBLJANA »STUDIO OB SEDEMNAJSTIH« /MILAN BAJALO,DUŠAN
BENKO, JOŽE PLEŠNAR, DUŠAN TOMAŽIČ, ZVONE ZORKO, NANDE
ŽUŽEK/
2. DRAGIŠA BOŠKOVIĆ
3. MARJAN CIGLIČ

NAGRADE SKLADA:
1. MILAN BOŽIČ
2. VESNA ČEHOVIN
3. STANE GRAH
4. JOŽE HORVAT
5. UROŠ LIPUŠČEK
6. JOCO ŽNIDARŠIČ-TV SLOVENIJA

1981
NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. SONJA GAŠPERŠIČ
2. MARTA LEŠNJAK
3. MIRO ZAKRAJŠEK

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. FLORIJAN LAIMIŠ
2. MARJAN LEKŠE
3. DARKO MARIN

NAGRADE SKLADA:
1. DARINKA KLADNIK
2. ZORAN LEŠNIK
3. BRANE PRESTOR
5. MANLIO VIDOVICH
5. JANEZ ZADNIKAR

1982
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. MIRAN ŠUŠTAR

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. MIRKO ČEPIČ
2. JURE PENGOV
3. IVICA TRATNIK
4. VAL 202

NAGRADE SKLADA:
1. VLADO AMBROŽIČ
2. LADISLAV LESAR
3. VOJMIR TAVČAR

1983
PRVIČ PODELJENA ZLATA ODLIČJA TONETA TOMŠIČA NOVINARJEM, KI SO SE V NOB IN V LETIH PO VOJNI V TEŽKIH RAZMERAH ANGAŽIRALI V NOVINARSTVU IN SE TUDI KASNEJE UVELJAVILI V SVOJEM POKLICU

ZLATA ODLIČJA:
1. CENE KRANJC
2. ANDREJ PAGON OGAREV
3. STANE ŠKRABAR BRAŠKAR
4. VLADO JARC

NAGRADI ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. BOGDAN CEPUDER
2. MARIO MAGAJNA

TOMŠIČEVE NAGRAD:
1. JOŽE JAGODNIK
2. USTVARJALCI SERIJE »NAŠA REVOLUCIONARNA LETA« VEČER

NAGRADE SKLADA:
1. IDA REBOLJ
2. JOŽE ŠABJAN
3. ANDREJ NOVAK /KARIKATURIST/

1984
ZLATA ODLIČJA:
1. IVAN POTRČ
2. LEV MODIC
3. KAREL GRABELJŠEK
4. STANE RENKO

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. JOŽE KOREN

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. MILAN MEDEN
2. UREDNIŠTVO REVIJE NAŠA OBRAMBA

NAGRADE SKLADA:
1. VENSA BERTONCELJ POPIT
2. MILAN PREDAN
3. MIRA VALTL

1985
ZLATA ODLIČJA:
1. BOGDAN OSOLNIK
2. EDI ŠELHAUS
3. DR.FRANCE ŠKERL BREGAR
4. VANDA ŠKODNIK
5. ZIMA VRŠČAJ HOLY

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. BOGDAN POGAČNIK

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. ODDAJA TEDNIK, TV LJUBLJANA
2. DUŠAN GAČNIK

NAGRADE SKLADA:
1. BORKO DE CORTI
2. BORIS JEŽ
3. NADJA PENGOV
4. ROBERT ŠKRLJ

1986
ZLATA ODLIČJA:
1. NINA VIDERVOL
2. DR.FRANCE VREG
3. JUST PERAT
4. DUŠAN HREŠČAK
5. LADISLAV KIAUTA
6. MARJAN KOS

NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. MARJA CERKOVNIK
2. RADO JANEŽIČ
3. BOŽIDAR PAHOR

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. LOJZE SMASEK
2. JANKO LORENCI

NAGRADE SKLADA:
1. SONJA ŽNIDARŠIČ
2. MARJANA VONČINA
3. MIJA REPOVŽ

1987
ZLATA ODLIČJA:
1. MAILA GOLOB
2. VERA PENCA
3. DUŠAN BOLE
4. JELO GAŠPERŠIČ
5. MILAN MEGUŠAR – BORUT

NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. ZORAN JERIN
2. FRANC PERDAN
3. MARKO ROŽMAN

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. MOJCA DRČAR MURKO
2. INFORM.POLITIČNI PROGRAM RADIA LJUBLJANA
3. VITKO KOGOJ
4. SANDOR TENCE

NAGRADE SKLADA:
1. MAJA KONVALINKA
2. REVIJA NAŠA ŽENA
3. DANILO SLIVNIK
4. JASNA VENTURINI
5. BRANKO ŽUNEC

1988
ZLATA ODLIČJA:
1. JURIJ GUSTINČIČ
2. JANKO JERI
3. NENA LUZAR
4. DUŠAN MORAVEC
5. JELKA PEŠTAJ
6. RADKO POLIČ
7. CIRIL ŠTER
8. MIRAN ŠUŠTAR
9. MARIJA VILFAN

NAGRADE ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. STANKA GODNIČ
2. SREČKO GOLOB
3. BREDA KOVIČ

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. BRANKO PODOBNIK
2. JANEZ SEVER /NANI/
3. OTROŠKI IN MLADINSKI PROGRAM TV LJUBLJANA

NAGRADE SKLADA:
1. MARJAN BAUER
2. MARJAN DORA
3. VOJKO FLEGAR
4. SILVESTRA ROGELJ
5. VINKO VASLE

1989
ZLATA ODLIČJA:
1. DJURO ŠMICBERGER
2. MARICA ČEPE

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. MILENKO ŠOBER

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. DANILO SLIVNIK
2. DRAGO LEGIŠA

NAGRADE SKLADA:
1. EKIPA RADIA SLOVENIJA – POROČILA S KOSOVA
2. EKIPA TV SLOVENIJA – POROČILA S KOSOVA
3. ZDENKO VRDLOVEC

1990
ZLATI ODLIČJI:
1. NIKO KOŠIR
2. DRAGO VRESNIK

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. SLAVKO FRAS

TOMŠIČEVA NAGRADA:
1. LJERKA BIZILJ
2. BRANIMIR NEŠOVIĆ

NAGRADE SKLADA:
1. DARKA ZVONAR
2. BOJAN VESELINOVIČ
3. MIRKO BOGATAJ /ORF/

1991
TOMŠIČEVE NAGRADE PREVZELA REPUBLIKA SLOVENIJA

ZLATA ODLIČJA:
1. RADO CILENŠEK
2. ZVONE ZORKO

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. VASJA PREDAN

TOMŠIČEVE NAGRADE:
1. GOJKO BERVAR
2. LIDIJA HREN

NAGRADE SKLADA:
1. DAMIJAN SLABE
2. VLADIMIR VODUŠEK
3. MARKO ZORKO

1992
ZLATA ODLIČJA:
1. MIMICA ČERNIČ-JAVORNIK
2. LADO POHAR

NAGRADI ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. ŠTEFAN KALIŠNIK
2. BRANKO SENICA

TOMŠIČEVI NAGRADI:
1. MIRKO LORENCI
2. MAJDA ŠIRCA

NAGRADE SKLADA:
1. DRAGICA KORADE
2. DARIJAN KOŠIR
3. MIRAN LESJAK

1993
NAGRADE NISO BILE PODELJENE

1994
NAGRADE PREVZAME SPET DNS IN JIH PREIMENUJE V NAGRADE
CONSORTIUM VERITATIS – BRATSTVO RESNICE

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. DUŠAN BENKO

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. NADA RAVTER
2. TINE GOLOB
3. JOŽE POGLAJEN

NAGRADA ZA NOVINARJA V PODJETJU:
1. KATJA ŠTIMAC-KRKA

DEBITANTSKI NAGRADI:
1. SUZANA DOMITROVIČ KOS
2. SONJA RIBOLICA

1995

NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. IGOR GRUDEN

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. DRAGO SENICA
2. ROBERT ŠKRLJ
3. KOLEKTIVNA NAGRADA SKUPINI TV SLOVENIJA /ALENKA ARKO, JANEZ
ČUČEK, JURE PENGOV, SONJA ŠALEHAR, EDO ŽITNIK/

NAGRADA NOVINARJA V PODJETJU:
1. VESNA KOS BLEIWEIS – MERCATOR

DEBITANTSKI NAGRADI:
1. BORIS JAUŠOVEC
2. DEJAN PUŠENJAK

1996
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. ANDREJ NOVAK

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. MARIJA VOLČJAK
2. MARJETA MATVOZ ŠOŠTARIČ
3. RANKA IVELJA

NAGRADA NOVINARJA V PODJETJU:
1. DIANA JANEŽIČ – PREMOGOVNIK VELENJE

DEBITANTSKA NAGRADA:
1. PETER JANČIČ

1997
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. OTMAR KLIPŠTETER

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. BOJAN BUDJA
2. VLADIMIR KOCJANČIČ
3. TOMO ŠAJN

NAGRADA NOVINARJA V PODJETJU:
1. HENRIK JERČIČ – GORENJE

DEBITANTSKI NAGRADI:
1. GREGOR REPOVŽ
2. UROŠ SLAK

1998
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. JANEZ ČUČEK
NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. MAJDA STRUC
2. FRANČEK JAUK
3. JURE PENGOV

NAGRADA NOVINARJA V PODJETJU:
1. NEJKO PODOBNIK – ALPINA ŽIRI

DEBITANTSKI NAGRADI:
1. MOJCA LORENČIČ
2. PETER ŽERJAVIČ

1999
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. STANE TRBOVC

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. ILINKA TODOROVSKI
2. BRANE PIANO
3. MIRO PETEK

NAGRADA NOVINARJA V PODJETJU:
1. BRANE JANJIČ – ELES

DEBITANTSKA NAGRADA:
1. SUZANA RANKOV

2000
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. LEOPOLDINA BOGATAJ

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. PETER KOLŠEK
2. FILIP ŠEMRL
3. MIHELA ZUPANČIČ

NAGRADA NOVINARJA V PODJETJU:
1. FRANC KRANJC

DEBITANTSKI NAGRADI:
1. VANESSA ČOKL
2. ERIKA ŠTULAR

2001
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. DARKO PAŠEK

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. ŠPELA ŠIPEK
2. VLASTA JESENIČNIK
3. BORKO DE CORTI

NAGRADA NOVINARJA V PODJETJIH – NI BILA PODELJENA

DEBITANTSKI NAGRADI:
1. PETRA LESJAK TUŠEK
2. ROK PRAPROTNIK

2002
NAGRADA ZA ŽIVLJENJSKO DELO:
1. MIJA ŠKRABEC ARBANAS

NAGRADE ZA IZSTOPAJOČE NOVINARSKE STVARITVE:
1. IRENA MAJCE
2. TANJA LESNIČAR PUČKO
3. ERVIN HLADNIK MILHARČIČ

NAGRADA ZA DOSEŽKE V GLASILIH LOKALNIH SKUPNOSTI:
1. RADIO ŠMARJE PRI JELŠAH

DEBITANTSKI NAGRADI:
1. TADEJA LAMPRET
2. DAMIJAN TOPLAK