Priporočila za poročanje o starejši populaciji

Priporočila za poročanje o starejši populaciji

1. PRIPOROČILO:

Z uporabo pravilnih izrazov se izogni nepotrebnemu poniževanju starejših, na primer:
– stanovalci domov za starejše IN NE varovanci ali celo gosti domov za starejše;
– starejši ali stari IN NE starostniki;
– starejši IN NE upokojenci – slednje je ekonomska in ne starostna kategorija.

2. PRIPOROČILO:

Izogibaj se prevladujočim stereotipom o starosti in starih, na primer:
– starejši ljudje ne zmorejo poskrbeti sami zase in potrebujejo pomoč;
– starejši so zgolj breme za javne finance;
– starejši ne znajo uporabljati računalnika;
– starejši so neaktivni ipd.

3. PRIPOROČILO:

Izogibaj se poročanju, ki poglablja navidezni konflikt med mlajšo in starejšo generacijo ter med delovno aktivnim in neaktivnim prebivalstvom. Upoštevaj tudi neplačano delo, ki ga starejši prispevajo družbi (npr. pomoč pri varstvu otrok, prostovoljstvo).

4. PRIPOROČILO:

S širšo izbiro tematik in bolj celostnim poročanjem o starosti in starejših skušaj nadomestiti prevladujočo neupravičeno redukcijo starejših na kategorijo upokojencev, ki da so finančno breme za družbo, s temami, ki odsevajo raznoliko realnost starejše generacije.

5. PRIPOROČILO:

O starejših naj govorijo starejši – daj glas starejšim in njihovim formalnim predstavnikom. Uporaba predstavnikov društev, v katera se vključujejo starejši, kot
kredibilnih virov, naj postane rutina.

6. PRIPOROČILO:

Izogibaj se posploševanju iz posamičnih primerov na značilnosti skupine in vzpostavljanju obsodb skupine na podlagi posamičnih primerov.

7. PRIPOROČILO:

Izogibaj se reduciranju starejših na gole številke, statistiko. Številke niso nujno nevtralni podatki, ampak pogosto vsebujejo vrednotenje pojava.

8. PRIPOROČILO:

Pri osvetljevanju realnih problemov skušaj ponuditi tudi možne rešitve.

9. PRIPOROČILO:

Vizualni material naj ne podpira stereotipizacije starejših. Fotografije naj omogočajo identifikacijo z osebami in naj starejših ne reducirajo na pasivno skupino ali zgolj na prejemnike pomoči drugih.

10. PRIPOROČILO UREDNIKOM:

Urednikom priporočamo, da vsebinam, ki so pomembne za starejše, namenijo več prostora ali programskega časa, predvsem pa naj z uredniško politiko
in zahtevami do novinarjev sledijo zgornjim priporočilom. Izogibajte se senzacionalizmu. V prispevkih naj starejši ohranjajo dostojanstvo. Novinarje spodbujajte, naj čim več govorijo s starejšimi in naj se tem lotevajo celovito.