NOVINARSKA UČILNICA: Kako doseči ravnovesje med pravico vedeti ter zaščito žrtev in otrok

NOVINARSKA UČILNICA: Kako doseči ravnovesje med pravico vedeti ter zaščito žrtev in otrok

Trajanje projekta: 1. 7. 2023 – 31. 12. 2023

Vrednost projektnega sofinanciranja: 8.500 €

Novinarsko častno razsodišče je leta 2014 s Središčem ZIPOM in v sodelovanju s strokovno javnostjo oblikovalo Smernice za poročanje o otrocih, leta 2016 pa v sodelovanju z Društvom SOS telefon priročnik za medije Kako poročati o nasilju v družini in nasilju nad ženskami. Društvo je skupaj s partnerji ob objavi priročnikov organiziralo izobraževalne delavnice za novinarje in uredništva.

Partnerje, s katerimi smo sodelovali, bomo znova povezali v strokovno koalicijo in pripravili serijo petih delavnic za novinarje in novinarke ter študente novinarstva o etičnih standardih pri poročanju o nasilju v družini, nasilju nad ženskami, družinskih tragedijah, v katerega so vključene žrtve, otroci, storilci, svojci in drugi.

Zgodbe o nasilju v družini mnogokrat pridejo na naslovne strani ter v najbolj gledane in poslušane termine, vendar praviloma le za krajši čas. Zaradi tržne naravnanosti medijev so pogosto senzacionalistične, pretirano posegajo v zasebnost vpletenih ter ne upoštevajo specifične dinamike in značilnosti nasilja v družini in nasilja nad ženskami. Mediji zato pogosto širijo stereotipe o žrtvah in povzročiteljih nasilja. Nasilje predstavljajo v zasebni sferi in s tem zanikajo odgovornost družbe in vseh, ki nasilje opazujejo. Aktualni razlogi za ponovni zagon delavnic so tudi povečano število femicidov in drugih nasilnih dejanj, med njimi letošnja množična streljanja v regiji, ob katerih so morala tudi slovenska uredništva znova skrbno tehtati pravico do obveščenosti s pravico do zasebnosti, kot tudi druge posledice poročanja, kot je medijska pozornost storilcem, ki lahko vodi v njihovo poveličevanje, posnemovalna nevarnost …

Vsebinska podlaga za izvedbo izobraževanj bo praksa NČR, že omenjene smernice in priročnik, Kodeks novinarjev Slovenije, strokovno znanje in izkušnje strokovnjakinj Društva SOS telefon, Skupnosti centrov za socialno delo in policije.

Cilji projekta:
–       povečanje spoštovanja etičnih in profesionalnih standardov in izboljšano znanje novinarjev na področjih, kjer svoboda govora trči ob druge človekove pravice;
–       povečana vidnost in uporaba priporočil za poročanje o nasilju v družini in smernic za poročanje o otrocih;
–       zmanjšanje potencialnih negativnih učinkov poročanja na udeležene osebe, kot je sekundarna viktimizacija in odvračanje žrtev od iskanja pomoči, ter na drugi strani povečanje družbene odgovornosti novinarjev in medijev;
–       izboljšano razumevanje družbenega konteksta nasilja nad ženskami in nasilja v družini v javnosti.

Financerji

mk_si