Aktiv upokojenih novinarjev v letu 2015 in 2016

Novice

Aktiv upokojenih novinarjev v letu 2015 in 2016

Vesna BleiweisFoto: S. M., Delo

Izvršni odbor Aktiva upokojenih novinarjev, ki ga vodi Nina Komparič, je na seji 18. 2. 2016 obravnaval in sprejel poročilo o delovanju aktiva in odbora v letu 2015. Osrednja dejavnost aktiva je bila tudi v letu 2015 izletništvo. Organiziranih je bilo 7 izletov, ki se jih je udeležilo 252 izletnikov. (187 članov DNS in 65 pridruženih članov*). Cene izletov so bile ugodne (povprečno  23 evrov), saj  je stroške prevoza delno pokrilo tudi Društvo novinarjev Slovenije.

Izvršni odbor je bil izredno aktiven v pripravah na volilno skupščino DNS, ki je bila septembra 2015. Organiziral in vodil je kandidacijske postopke za volitve v organe DNS ter posredoval dopolnitve in pripombe na skupščinsko gradivo.  V organe DNS sta izvoljeni  članici našega aktiva: Nevenka Dobljekar v nadzorni odbor in Neva Železnik v častno razsodišče.

V letu 2016 bo poudarjena izletniška dejavnost.  Izvršni odbor je predvidel 8 izletov, ki bodo tako kot doslej praviloma vsako 3.  sredo v mesecu, razen v mesecih januar, februar, julij in avgust.

Program  izletov :

MAREC: ŠKOCJANSKI ZATOK IN KOPER  ali SOLINE, KOPER

APRIL: Knežje mesto – CELJE

MAJ: VRHNIKA – LOGATEC – ROVTE- ŽIRI  ali ŽIRI – CERKNO

JUNIJ: S SPLAVOM PO SAVI   (OD RADEČ DO SEVNICE) ALI  REVIRJI (ZGORJE, HRASTNIK, TRBOVLJE)

SEPTEMBER: KRAPINA

OKTOBER:  DRAVSKA DOLINA

NOVEMBER: BELA KRAJINA – METLIKA

DECEMBER: NOVOLETNO SREČANJE V BLIŽINI LJUBLJANE

Izvršni odbor si glede na okoliščine pridržuje pravico spremeniti program izletov. Razveseljiva pa bo tudi pobuda za spremembo programa s strani članov aktiva- Tako kot doslej boste člani aktiva prejemali vabila (tudi druga obvestila) po elektronski in navadni pošti. Člani aktiva, ki se nam ne morete  pridružiti na vstopni postaji v Ljubljani, se nam lahko pridružite med potjo na točki, ki vam je najbližja v smeri, v katero gre izlet. Ker vsi člani v pisarno DNS še niste sporočili predvsem naslovov elektronske pošte, vas vabimo, da to storite, in sicer na naslov:  pisarna@novinar.com ali tel. 01 426-03-63.

*status pridruženega člana imajo osebe, ki niso opravljale novinarskega dela, so pa bile z njim neposredno povezne (snemalci, prevajalci… in tudi partnerji članov, ki zaprosijo za status in ga odobri izvršni odbor). Pridruženi člani plačajo letno pristopnino v višini, ki jo določi izvršni odbor.