UKCLJ naj se vzdrži seksističnih izjav na račun novinark

Stališče

UKCLJ naj se vzdrži seksističnih izjav na račun novinark

Foto: STA

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) se odzivamo na navedbe v sporočilu službe za odnose z javnostmi na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana 2. marca 2016, v katerem so ob kritiki novinarskega poročanja o programu otroške srčne kirurgije med drugim zapisali: “Zmoti pa tudi dejstvo, da večinoma poročajo o otroški srčni kirurgiji novinarke – ženske, ki bi le morale biti malo bolj subtilne, kajti, če ne drugega smo, so ali najverjetneje bodo mamice.”

Izjava in pričakovanje, da novinarke ne bodo kritične do delovanja našega največjega zdravstvenega zavoda, ki se financira iz sredstev davkoplačevalcev, nikakor ne sodi v 21. stoletje. Spol namreč nima nobene zveze z zahtevano profesionalnostjo novinarskega dela in kot tako tudi ne (potencialno) materinstvo.

Tudi v luči prihajajočega mednarodnega dneva žensk, ki opozarja na enakopravnost žensk, pozivamo UKC Ljubljana, naj se vzdrži seksističnih izjav na račun novinark, še posebej, če so izrečene z namenom njihove diskreditacije in če skušajo izpostavljati emocionalne plati pred racionalnostjo dejstev.

V DNS se načeloma strinjamo s pozivom k odgovornemu in profesionalnemu novinarstvu, ki ga je zaznati iz omenjenega sporočila, a ga v novinarskih vrstah očitno razumemo drugače kot omenjena služba za odnose z javnostmi. K odgovornemu novinarstvu namreč res sodi tudi pazljivost in posebna pozornost pri poročanju o občutljivih temah, še posebej pri poročanju o otrocih in mladoletnikih, k čemur novinarje zavezuje tudi Kodeks novinarjev Slovenije. A ta hkrati govori tudi o tem, da novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje obravnavane teme.

Poročanje o dogajanju v UKC Ljubljana je vsekakor v javnem interesu. Bolniki morajo (iz)vedeti, kaj se v tej javni instituciji dogaja in kako porablja njihov denar. Nikakor ni naloga novinarjev, da bi pripravljali zgolj pozitivne prispevke z namenom, da krepijo zaupanje bolnikov v zdravnike in zdravstveni zavod, kar je očitno pričakovanje UKC Ljubljana. Za to morajo poskrbeti sami s svojimi dejanji in dobrimi praksami.

Če v UKC Ljubljana menijo, da je novinar ali novinarka v konkretnem prispevku kršil/a novinarska etična in profesionalna merila, imajo možnost, da primer predajo v obravnavo Novinarskemu častnemu razsodišču. Sporočilo za javnost, kritično vsevprek do vseh novinark, ki poročajo o zdravstvu, zagotovo ni prava pot.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije