Avtorizacija intervjuja: Opredeli naj se NČR

Stališče

Avtorizacija intervjuja: Opredeli naj se NČR

Uredništvo Žurnala in Žurnala24 je Društvo novinarjev Slovenije zaprosilo za stališče do spora med Žurnalom24 in predsednikom SDS Janezom Janšo. Upravni odbor DNS se do konkretnega primera ni mogel opredeliti, je pa tudi institut avtorizacije (podobno, kot novinarski brifing) tema, o kateri bi morali novinarji, uredniki in javni komunikatorji opraviti temeljito strokovno razpravo.

 Upravni odbor DNS je v odgovoru zapisal: “Društvo novinarjev Slovenije se do spora med Žurnalom in Janezem Janšo ne more opredeliti, saj mu niso znane podrobnosti predhodnega dogovora med medijsko hišo in predsednikom stranke, oziroma so pojasnila obeh strani popolnoma različna. Ker DNS v tem primeru nima na razpolago vseh relevantnih informacij za opredelitev do zapleta, predlaga uredništvu Žurnala ali Janezu Janši, da se obrnejo na Novinarsko častno razsodišče.”

Član upravnega odbora DNS Rok Kajzer je ob tem za Žurnal24 še povedal: “Institut avtorizacije pri intervjujih, predvsem s politiki, je sporen, saj je pogosto le orodje slednjih, da naknadno spreminjajo izrečeno ali črtajo bistvene dele odgovorov. Avtorizacija, sicer uveljavljeni način dogovora med novinarjem in intervjuvancem, a nikjer zavezujoče predpisana, bi morala biti dopustna le v primerih, ko gre za strokovne, znanstvene ali druge, zelo zahtevne teme. Moje osebno mnenje, kar zadeva tiskane medije, je, da za objavo intervjuja brez avtorizacije zadoščajo tonski posnetki odgovorov intervjuvanca, ki pa ne smejo odstopati od objavljenega.”

Več o sporu med medijem in politikom:

http://www.sds.si/news/9248

http://www.zurnal24.si/jansa-nad-zurnal-clanek-126877