Borili se bomo naprej

Stališče

Borili se bomo naprej

Foto: Igor Zaplatil, Delo

Društvo novinarjev Slovenije bo odločno nadaljevalo aktivnosti za to, da prepreči ukrepe Vlade RS, ki so po našem mnenju izjemno škodljivi za slovenski medijski prostor, novinarstvo, javnost in celotno družbo. O družbeno in finančno nevzdržnem zvišanju DDV za časopise in revije ter znižanju RTV-prispevka smo večkrat opozorili Vlado RS, finančno ministrstvo, pristojnega ministra za izobraževanje, kulturo, znanost in šport, predsednike državnega zbora in poslanskih skupin, pa tudi širšo javnost; zaradi izkazanega interesa pa tudi tuja veleposlaništva v Sloveniji. Kljub vsem jasno predstavljenim argumentom o izjemno škodljivih posledicah se je vlada odločila, da te ukrepe sprejme.Vsa znana in strokovno utemeljena stališča smo strnili tudi v pozivu novinarjem, delavcem v medijih, civilni družbi in javnosti. V pojasnilo: v začetni fazi smo ta poziv poslali in namenili samo interni – novinarski javnosti. V primeru, da bi se vladne namere začele uresničevati, bi z njim seznanili tudi širšo javnost. In jo pozvali k podpori. O tem bomo prihodnji teden širše spregovorili tudi na Svetu DNS s predsedniki novinarskih aktivov. Politiki in javnosti od vsega začetka predstavljamo zgolj in samo strokovne argumente. To potrjuje tudi dejstvo, da so se našim prizadevanjem pridružila tako delodajalska kot tudi delojemalska združenja.

Zlonamerna namigovanja, da se DNS spušča na nivo političnega aktivizma, ki jih pod krinko novinarstva objavljajo nekateri mediji, ostro zavračamo. Dejstvo je, da so kvalitetni mediji, ki nadzorujejo nosilce moči, eden od temeljev demokratične in odprte družbe, zato se bomo v DNS z vsemi sredstvi še naprej borili proti ukrepom, ki ogrožajo njihov obstoj in prihodnost resnega novinarstva v državi. Pri tem računamo še na večjo podporo iz novinarskih vrst in razumevanje javnosti. DNS bo o nevarnosti, ki jo dvig DDV pomeni za medijsko panogo oziroma znižanje RTV-prispevka za javno radiotelevizijo, še naprej obveščal kogarkoli, ki mu bo pripravljen tudi prisluhniti – od nevladnih organizacij do mednarodnih novinarskih institucij.

V razpravi, ki jo skušajo nekateri potisniti v blato političnih in drugih diskreditacij, priznavamo le argumente. Ne nameravamo se spuščati na raven političnih ali osebnih napadov, ki so namenjeni le zamegljevanju naših ključnih sporočil.

Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije