Deklaracija Zbora pogodbenih sodelavk in sodelavcev javne RTV

Stališče

Deklaracija Zbora pogodbenih sodelavk in sodelavcev javne RTV

Foto: Bojan Velikonja

Pogodbeniki in zaposleni enakovredno ustvarjamo programe javne službe v kulturi in informiranju. Pravno, ekonomsko in socialno degradirani ustvarjalci programov ne moremo kakovostno opravljati dela po nalogah in vlogi, ki ji je zavezana neodvisna in samostojna javna radiotelevizija po zakonodaji. Zato zahtevamo dostojno plačilo in pogodbeno varnost, ki bo primerna vlogi javne službe v demokratični družbi.

Nasprotujemo logiki izvršenih dejstev finančnih in programskih načrtov javne službe za leto 2013 in zahtevamo, da naš glas in interes upoštevajo pri njihovem oblikovanju. Zato postavljamo naslednje zahteve:

– sklenitev in sprejem dogovora z vodstvom RTV Slovenija o priznavanju pravic in zaposlovanju pogodbenih sodelavcev za vse poklicne skupine;

– spoštovanje zakonitosti na področju delovno- pravne in medijske regulative, ki zavezujejo javno službo;

– pri oblikovanju finančnih in programskih načrtov naj se spoštuje načelo enakega plačila za enako delo, ne glede na status ustvarjalcev programskih vsebin;

– vzpostavitev jasnih normativov upravljanja človeških virov za uzakonjene programske naloge RTV Slovenija;

– nasprotujemo logiki načrtovanja, ki se nerazumno prilagaja finančnim omejitvam, in zahtevamo pristop, ki spoštuje uzakonjeno vlogo javne službe na področju informiranja in kulture.

Vse predstavnike civilno družbenih organizacij, člane Programskega sveta zavoda RTVS, pozivamo:

– da se morajo kot zastopniki javnega (in ne vladnega ali politično-strankarskega) interesa s svojimi stališči in delom aktivno prizadevati za omejitev poseganja politike v avtonomijo JZ RTVS;

– da se izrečejo o vseh potezah vlade in parlamenta in predlagajo ustrezne korake za zaščito uredniške, finančne in upravne avtonomije JZ RTVS.

V kolikor naše zahteve ne bodo izpolnjene, bomo pripravili niz akcij, s katerimi bomo zaščitili naše interese. V tem kontekstu bomo prisiljeni uporabiti tudi sodne poti, česar smo se do sedaj le izjemoma posluževali.

Ljubljana, 6. 11. 2012