Vprašljiva rešitev za lokalni digitalni radio

Stališče

Vprašljiva rešitev za lokalni digitalni radio

Foto: MMC RTV Slovenija

Društvo novinarjev se strinja s predlogom sprememb zakona o medijih, da lokalni radii s statusom posebnega pomena dobijo možnost za dostop do multipleksa in razvoja digitalnega radia. To, da te možnosti nimajo, je anomalija v zakonu, ki jo je treba urediti. Vprašljiva pa je rešitev, po kateri bi lokalni radii dobili frekvence v nacionalnem multipleksu. Tudi digitalne frekvence so omejene, zato bi podelitev nacionalnih frekvenc lokalnim radiem pomenila manj možnosti za razvoj tematskih programov, ki pa so namenjeni širšemu občinstvu.

Poleg tega bi lokalni radii z vstopom na nacionalni multipleks dobili nacionalno pokritost, njihova vrednost se bi posledično močno zvišala, postali bi precej bolj zanimivi za nakup. Končni rezultat bo lahko podoben temu, čemur smo bili na slovenskem radijskem trgu že priča; lokalne postaje bi lahko lastniki prodali, nastale pa bi nove nacionalne mreže. Dostopnost državljanov do lokalnih informacij se bo, ne glede na dobre namene predlagateljev spremembe zakona, tako lahko še zmanjšala. Povezovanje lokalnih radiev v mreže je sicer predvideval tudi zadnji predlog zakona o medijih, kar kaže na prisotnost določenih interesov, ki niso nujno v dobro razvoja slovenske medijske krajine. Slednje bi moral biti primarni cilj vseh zakonskih sprememb.

Rešitev bi lahko bila v oblikovanju regionalnih muktipleksov, do katerih bi morale lokalne radijske postaje posebnega pomena dobiti dostop. S tem bi se povečalo tudi število razpoložljivih digitalnih frekvenc in tako bi se radio v Sloveniji lahko ciljano razvijal. Vsekakor pa bi AKOS med razpisne pogoje za dodelitve digitalnih frekvenc moral vključiti tudi pogoj, da je podeljena frekvenca vezana na status posebnega pomena, nepridobitni status oziroma status študentskega radia. Tako bi zmanjšal možnosti za zlorabe po pridobitvi frekvence, ki bi bile v primeru sprejetja predlagane rešitve, zaradi razširitve slišanosti na celo državo, nedvomno veliko bolj verjetne.