Ravnanja programskega sveta so vojna napoved uredniški neodvisnosti in profesionalni integriteti ustvarjalcev programa

Stališče

Ravnanja programskega sveta so vojna napoved uredniški neodvisnosti in profesionalni integriteti ustvarjalcev programa

Foto: Adrian Pregelj/RTV Slovenija

V Društvu novinarjev Slovenije smo ogorčeni nad razpravo na včerajšnji prvi izredni seji Programskega sveta (PS) RTV Slovenija v novi sestavi in sporočilom za javnost, ki ga je PS objavil po seji.

PS je manipulativno in sprenevedavo odgovornost za poročanje TV Slovenija o vojni v Ukrajini naprtil novinarjem, ustvarjalcem in dopisnikom, ob tem pa za dobro delo pohvalil vodstvo, ki se je odločilo namesto izvirnega programa predvajati program BBC s simultanim prevodom. PS je očitno namerno spregledal vse izjave protesta, ki so jih uredništva in njihova zastopstva ter novinarske organizacije včeraj naslovili na vodstvo RTV Slovenija in zahtevali ugotavljanje odgovornosti  v. d. direktorja TV Slovenija Valentina Areha in v. d. odgovorne urednice informativnega programa Jadranke Rebernik.

Za organizacijo dela, spremembe v programski shemi, napotitev posebnih poročevalskih ekip, dodatno aktivacijo dopisnikov, njihovo varnost in vse druge aktivnosti javnega medija ob izrednih dogodkih je odgovorno vodstvo medija, nikakor pa ne ustvarjalci programa. Iz sporočila za javnost izhaja, kot da so bila takšna navodila dana, vendar naj novinarji ne bi bili pripravljeni na sodelovanje, naj ne bi upoštevali navodil urednikov in naj še v oddajah, v katerih so sodelovali, ne bi spoštovali poklicnih meril in standardov. Taka stališča so čista laž, saj so tako uredništvo Informativnega programa TV Slovenija kot zunanjepolitično uredništvo, danes pa tudi režiserji TV Slovenija, te navedbe zanikali in dodali, da je neizkoriščanje novinarskega in ustvarjalnega potenciala znotraj hiše omalovažujoče in podcenjujoče do lastnih ustvarjalcev, kot tudi do javnosti. Kot piše PS, naj bi bile poteze vodstva v dani »kadrovski in organizacijsko nevzdržni situaciji« ustrezne in zahteva celo sankcioniranje domnevno neposlušnih. Razmere na RTV Slovenija so po mnenju društva novinarjev nevzdržne zaradi nekompetentnega in politično motiviranega vodenja javnega medija, ki izključuje in ne spoštuje profesionalnega potenciala uredništev, ki so ga ta izkazala v vseh dosedanjih izrednih situacijah, in nikakor ne zato, ker bi ustvarjalci programa zavračali dobre predloge vodstva.

Temu priča tudi demontaža informativnih in zunanjepolitičnih oddaj pod taktirko novega vodstva ter nezmožnost realizacije napovedanih sprememb v programski shemi, na kar so predhodno opozarjali vsi strokovni kadri TV Slovenija. Ponovno opozarjamo tudi, da se morajo PS in njegove komisije vzdržati pavšalnega in neutemeljenega kritiziranja dela posameznih novinarjev, ki se je spustilo celo na raven obsojanja neverbalne komunikacije voditelja oddaje. Predvsem dopisniki RTV Slovenija so bili v zadnjih dneh na podlagi izjav, vzetih iz konteksta, in neresnic tarče napadov tako na družbenih omrežjih kot včeraj na seji programskega sveta. Obsojamo napade predsednika vlade, notranjega ministra in direktorja Ukoma, ki v kombinaciji z napovedmi sankcij programskega sveta RTV Slovenija predstavljajo nedopusten pritisk na delo novinarjev in uredništev.

Glede na to, da dve tretjini programskih svetnikov predstavljajo novinci, je očitno, da ne poznajo medijske zakonodaje, ki uredništvom in novinarjem zagotavlja avtonomijo, ali pa to načrtno izigravajo. Zakon o medijih eksplicitno navaja, da se »novinarju ne sme odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njegovega položaja zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili, merili in standardi«. Presoja skladnosti s profesionalnimi standardi pa ni v arbitrarni domeni članov programskega sveta.

PS je objavil razpis za delovno mesto generalnega direktorja RTV, čeprav ta ni odstopil. Očitno direktor doslej ni uspel zagotoviti poslušnosti kolektiva, ključne pri vodenju pa zdaj postajajo predvsem te sposobnosti. Pri tem opozarjamo, da generalni direktor v skladu z zakonodajo in notranjimi akti nikakor nima pristojnosti posegati v uredniške odločitve in delo novinarjev. V novem razpisu tudi niso več zahtevane večletne izkušnje vodenja velikih sistemov, ampak mora biti kandidat le »usposobljen za organiziranje in vodenje večjih organizacijskih sistemov in imeti izkušnje pri tem«, kar pomeni manjše zahtevane kompetence. Vsa ta ravnanja PS so vojna napoved uredniški neodvisnosti in profesionalni integriteti ustvarjalcev programa. V društvu novinarjev se bomo skupaj z njimi še naprej zoperstavljali takšnim praksam.