Katastrofa za celoten javni prostor

Stališče

Katastrofa za celoten javni prostor

Upravni odbor DNS

V DNS močno obžalujemo informacijo, da so se avstrijski lastniki, koncern Styria, čez noč odločili ukiniti medije, ki so izhajali v okviru skupine Žurnal. Zaprtje vsakega medija, ki je prispeval k novinarsko profesionalnemu in verodostojnemu obveščanju javnosti in je pomenil dodatno ponudbo na trgu, je zelo slaba novica za medijski prostor in novinarstvo. Zavedali smo se težke finančne situacije, v kateri je bil Žurnal, a bi od lastnikov pričakovali neprimerno več dostojnosti v postopku ukinjanja medijev. Zaposlene so o odločitvi obvestili, ko je bila ta že izvršeno dejstvo, brez predhodnih opozoril in dialoga o še možnem iskanju rešitev.

Novinarjem Žurnala, ki so v težki situaciji, izražamo solidarnost, Styrio pozivamo, naj zaposlenim zagotovi vse pravice, ki izhajajo iz delovnopravne zakonodaje. Kot smo večkrat opozorili, se bojimo nadaljevanja črnih scenarijev v slovenskih medijih, ki so katastrofa za celoten javni prostor. Primer Žurnal še krepi prepričanje, da prihajajo še težji časi.

Lastniki in uprave se morajo zavedati, da je le vlaganje v kakovostno novinarstvo dolgoročno vzdržni poslovni model, novinarjem pa mora biti prav tako jasno, da je pravočasno prestrukturiranje medijskih podjetij, posebej časopisnih, ki so najbolj ranljiva, za obstoj vse bolj nujno, pri čemer velja v tem procesu braniti profesionalne standarde in tisti del socialne in pravne varnosti, ki je temelj avtonomnega opravljanja poklica. S propadanjem medijev ne izgubljamo le novinarji, ampak vsi državljani, zato bi moral biti razmislek o tem, kaj bo s slovenskim medijskim in javnim prostorom najširši.