Krnjenje neodvisnosti medijev in napadi na novinarje so resen izziv demokracije

Iz medijev

Krnjenje neodvisnosti medijev in napadi na novinarje so resen izziv demokracije

Ministrstvo za kulturo

Nihče ne more opravljati svojega dela v skladu z najvišjimi poklicnimi standardi, če ni varen. To velja tudi za novinarje. Nasilje, nadlegovanje in ustrahovanje, usmerjeni proti novinarjem in pogosto tudi njihovim svojcem, ne povzročajo samo strahu med njimi, temveč nezaupanje in negotovost znotraj celotne družbe. S tem vplivajo na svobodo medijev in svobodo izražanja ter ljudem jemljejo možnost informiranega odločanja o vprašanjih, ki jih zadevajo.

Evropska komisija je poročanje o zagotavljanju varnosti novinarjev vključila v predlog rednega spremljanja stanja vladavine prava v državah članicah. Svet za splošne zadeve bo vzpostavitev novega mehanizma obravnaval naslednji teden in pri tem bo s svojimi predlogi sodelovala tudi Slovenija.

K vključitvi področja medijev so spodbudili naraščajoči pritiski na novinarje, pred katerimi niso imune niti države z najdaljšimi demokratičnimi tradicijami. Splošnemu slabšanju delovnih razmer v medijih, zaposlitveni in socialni negotovosti se pridružujejo verbalne in fizične grožnje, vključujoč grožnje s smrtjo, ki so se po poročanju Sveta Evrope v zadnjem letu podvojile. Resne telesne poškodbe in celo smrti pogosto ostajajo neraziskane ali nekaznovane, tudi v Sloveniji.VEČ