Najostreje obsojamo barbarsko dejanje

Stališče

Najostreje obsojamo barbarsko dejanje

Foto: lapresse.ca

V Društvu novinarjev Slovenije najostreje obsojamo tragični dogodek v Franciji. Ob tem izrekamo sožalje svojcem vseh preminulih in izražamo solidarnost s francoskimi kolegi. Ne gre le za napad na konkreten medij, ampak na svobodo izražanja. Ta je temelj demokratičnih družb in ena najpomembnejših vrednot, ki je ne sme kratiti nihče. Svobodno izražanje mnenj in stališč je predpogoj za varno, tolerantno in svobodno družbo, zato mora biti novinarjem zagotovljena varnost pred grožnjami, pritiski, preganjanjem in nasiljem.  Ko  novinarska peresa preglasijo streli iz orožja, se je temu treba upreti. Mej novinarske svobode ne sme določati nasilje.  Menimo tudi, da interpretacije dogodka nikakor ne bi smele iti v smeri kolektivizacije krivde ali morebitnega potrjevanja stereotipa o “spopadu civilizacij”, ki bi služilo spodbujanju  sovraštva. Za današnjim kriminalnim dejanjem stojijo osebe z imeni in priimki, s konkretnimi cilji in interesi, ne pa etnična ali verska skupnost.