Ne pristajamo na cenzuro Ukoma, novinarji smo zavezani javnosti

Stališče

Ne pristajamo na cenzuro Ukoma, novinarji smo zavezani javnosti

Foto: Tit Košir

V Društvu novinarjev Slovenije zaznavamo nove oblike kratenja novinarske svobode, ki se odražajo tako v omejevanju in preprečevanju zastavljanja novinarskih vprašanj na vladnih novinarskih konferencah in poslej očitno tudi v novih pristojnostih Urada Vlade RS za komuniciranje (Ukom), da ministrom, uradnikom in drugim funkcionarjem prepoveduje nastope v informativnih oddajah medijev. Oboje je za demokratične standarde nesprejemljivo in predstavlja nedopustno cenzuro. Ukom ne more biti selektor vsebin za medije in jih prilagajati po svoji meri oziroma meri vlade ter s tem onemogočati celovitost informiranja javnosti in delo uredništev. Centralizirano komuniciranje oblasti, cenzura lastnih funkcionarjev in omejevanje dostopa novinarjev do informacij so značilnosti avtokratskih in nedemokratičnih sistemov, ki ne spoštujejo svobode govora.

Od novinarjev in medijskih hiš smo v zadnjih tednih prejeli več informacij o težavah, ki jih imajo pri postavljanju vprašanj na novinarskih konferencah vlade. Novinarji, ki se prijavijo k vprašanjem, so prevečkrat spregledani. Novinarji Slovenske tiskovne agencije v več primerih niso mogli postaviti vprašanj. Minuli petek se je na novinarski konferenci predsednika vlade k besedi med prvimi prijavil novinar portala Necenzurirano.si, a edini med prisotnimi novinarji ni dobil besede. Medijska hiša nam je pred časom sporočila, da so jo med novinarsko konferenco odklopili z Zooma. Več informacij nakazuje, da so pristojni kritični do določenih novinarjev (na primer Dela), češ da postavljajo preveč ali neugodna vprašanja in podobno.

Opozarjamo, da novinarji in mediji delujemo v službi javnosti in funkciji njenega obveščanja o družbeno pomembnih temah in zadevah. To je še zlasti pomembno v obdobju epidemije, ko javnost potrebuje čim širše relevantne informacije. Te nikakor ne morejo ostati na situ Ukoma, temveč o vsebinah za javnost presoja vsak medij oziroma novinar samostojno in znotraj uredništev. Vsakršno načrtno izogibanje novinarskim vprašanjem, ki jih nosilci oblasti vnaprej ocenjujejo kot neugodna, pomeni suspenz novinarjev in ogrožanje opravljanje osnovnega novinarskega dela – nadzora nad delom oblasti. Prav zato pričakujemo pojasnila, po kakšnem ključu se Ukom odloča, komu na novinarskih konferencah dovoljuje postavljanje vprašanj oziroma kdaj in kako in zakaj število vprašanj omeji ter hkrati, kako in zakaj nenadoma omejuje tudi sogovornike. Pričakujemo konstruktivno sodelovanje vseh sogovornikov, relevantnih za razdelavo tematik – tako iz vrst politike in stroke, še zlasti prve. Tudi njih zavezuje odgovornost do javnosti, hkrati pa kot kompetentni in suvereni (so)odločevalci na svojih področjih ne morejo pristajati na omejevanja in prepovedi Ukoma.