Novega lastnika Dela pozivamo k odgovornemu lastništvu

Stališče

Novega lastnika Dela pozivamo k odgovornemu lastništvu

Izjava IO Aktiva novinarjev Dela

IO Aktiva novinarjev Dela ni bil vključen v proces prodaje časopisne družbe Delo d.d., zato ne pozna pogojev, pod katerimi se je izvršila.

Od novega lastnika pričakujemo, da se bo vedel kot odgovorni lastnik, da
bo vlagal v razvoj novih produktov ter da bo zmogel in gradil na
temeljih, ki jih je skozi več kot 55-letno zgodovino postavilo Delo.

Ko bodo formalni postopki prodaje zaključeni, od novega lastnika tudi
pričakujemo, da uredništvu predstavi svoje načrte z družbo.

Izjava UO DNS

Društvo novinarjev Slovenije od novega lastnika časopisno založniške hiše Delo, ki ne prihaja iz medijske panoge in se v tem smislu ne razlikuje od dosedanjega pivovarskega lastnika, pričakuje odgovorno in strateško lastništvo. Delo ima kot osrednji slovenski časnik pomen in vlogo, ki močno presega zgolj ekonomski vidik te naložbe. Od novega lastnika pričakujemo, da bo vlagal v razvoj medijev in dosledno spoštoval uredniško neodvisnost. Društvo bo zelo pozorno tudi na morebitne politične zlorabe, ki jim je bilo Delo v preteklosti pogosto priča.

Ob današnji prodaji ponovno opozarjamo tudi na neustrezen zakonski okvir, ki od potencialnih kupcev medijev ne zahteva transparentnosti. Društvo že več let zahteva, da bi morali novi lastniki razkriti finančno konstrukcijo nakupa kot tudi programske okvire.