Novinarji, uveljavite svoja avtorska nadomestila iz klipinga!

Obvestilo

Novinarji, uveljavite svoja avtorska nadomestila iz klipinga!

Foto: Jaka Gasar, Dnevnik

Z veseljem sporočamo, da so dolgoletna prizadevanja za kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic novinarjev tik prek uresničitvijo.

Leta 2008 sprejeta novela avtorskega zakona, ki je uveljavila nadomestilo za uporabo del s strani kliping agencij, je določila tudi obvezno delitev zbranih nadomestil med avtorje in imetnike avtorskih pravic (izdajatelje) v razmerju 30 : 70 odstotkov. Zakon je določil tudi, da se avtor nadomestilu ne more odpovedati. Uporabniki in imetniki pravice se kljub prizadevanjem do danes nismo uspeli dogovoriti o načinu upravljanja te pravice, kar pa se bo v kratkem spremenilo.

V perspektivi skorajšnje uveljavitve pravic za področje klipinga novinarke in novinarje vabimo, da izpolnite spletni obrazec, s katerim boste za uveljavljanje vaših pravic pooblastili kolektivno organizacijo ZAMP ‑ Združenje avtorjev Slovenije, k.o.

Obrazec najdete na povezavi vpis.zamp-zdruzenje.si.

V času prenove slovenske avtorske zakonodaje, ki je bila posledica evropskih direktiv, je namreč prišlo do plodnega sodelovanja med že obstoječo kolektivno organizacijo ZAMP ter Društvom novinarjev Slovenije in Sindikatom novinarjev Slovenije. Združenje ZAMP že ima uradno dovoljenje Urada za intelektualno lastnino RS za uveljavljanje pravic novinarjev, vendar je doslej uveljavljalo prvenstveno pravice književnih avtorjev. Kljub temu so nekateri novinarski kolegi in kolegice v to organizacijo že včlanjeni.

Prvo fazo, ki vključuje uveljavitev pravic za uporabo na področju klipinga, bomo kasneje nadgradili in postopoma vključili tudi več drugih načinov uporabe novinarskih del. Pooblastilo zato vključuje tudi možnost pooblastitve ZAMP za uveljavljanje potencialnih pravic, ki so bile implementirane v slovensko zakonodajo preko evropske direktive o enotnem digitalnem trgu in direktive SatCabII.

Izpolnjena, natisnjena in podpisana pooblastila lahko pošljete po pošti na navedene naslove, oddate osebno ali v nabiralnike vseh treh organizacij, pa tudi predsednikom aktivov ali sindikalnim zaupnikom v vašem uredništvu, ali na dogodkih v organizaciji društva in sindikata.

Več informacij je na voljo na spodnjih kontaktih:

Društvo novinarjev Slovenije, Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana, generalni@novinar.com, 01 426 03 63.

Sindikat novinarjev Slovenije, Vošnjakova ulica 8, 1000 Ljubljana, info@sindikat-novinarjev.si, glavni.tajnik@sindikat-novinarjev.si, 01 426 03 66 in 064 180 988.

ZAMP – Združenje avtorjev Slovenije, k.o., Kotnikova ulica 30, 1000 Ljubljana, repertoar@zamp-ko.si, info@zamp-zdruzenje.si, 051 309 306 in 08 20 52 208.

Administrativno-tehnična služba Združenja ZAMP, Kersnikova ulica 10a, 1000 Ljubljana, info@zamp-zdruzenje.si, 01 43 41 690.