Odziv RTV Slovenija na poskus profesionalne in osebne diskreditacije novinarke Eugenije Carl

Iz medijev

Odziv RTV Slovenija na poskus profesionalne in osebne diskreditacije novinarke Eugenije Carl

Foto: RTV SLO

RTV Slovenija obsoja poskus profesionalne in osebne diskreditacije novinarke Eugenije Carl, ki jo je bila ta deležna v zadnji številki revije Reporter. RTV Slovenija bo svoje novinarke in novinarje, ki so zavezani profesionalnim normam, spoštovanju splošnega kodeksa novinarjev Slovenije ter hkrati spoštujejo etična merila in programske standarde javnega medijskega servisa RTV Slovenija, javno in po vseh možnih pravnih poteh zaščitila pred neosnovanimi profesionalnimi in osebnimi diskreditacijami. V kolikor kdorkoli ocenjuje, da so slednja pravila kršena, ima vedno možnost, da ustrezno reagira.

Kar pa zadeva konkreten zapis v reviji Reporter in namigovanja glede domnevnega prikrivanja konflikta interesov pri poročanju novinarke, naj povemo, da je novinarka pri pripravi prispevkov upoštevala zahtevane profesionalne standarde. Nasprotna stran se v času, odkar novinarka pokriva omenjeno tematiko, na noben način ni odzvala na objavljene prispevke oz. jih kakorkoli komentirala. Na RTV Slovenija Zakon o medijih in pravico do popravka v celoti spoštujemo in se v primerih, ko oz. če prejmemo zahtevo za objavo popravka, posvetujemo tudi s pravnimi strokovnjaki.

RTV Slovenija


Aktiv novinarjev Informativnega programa TV Slovenija ostro obsoja napad in blatenje novinarke Eugenije Carl v tedniku Reporter. Gre za osebno diskreditacijo in celo obračunavanje s člani novinarkine družine, kar je skrajno nedopustno.

Aktiv novinarjev IP TVS ob tem poziva vodstvo Informativnega programa in javnega zavoda RTV, da se v takih primerih nemudoma odzove, obsodi take napade in zaščiti svoje zaposlene.

V nasprotnem primeru novinarji ne bodo mogli niti hoteli več opravljati svojega dela, ki je poleg poročanja tudi raziskovanje in odkrivanje nepravilnosti. Raziskovalno novinarstvo je bistvo novinarskega dela, zato ga je treba primerno zaščititi.

Aktiv novinarjev Informativnega programa TVS